Fietsersbond laakt ontbreken van betere fietspaden Heirbaan

De Fietsersbond van Merchtem en Londerzeel spreken hun verbazing uit over het ontbreken van degelijk fietspaden bij het heraanleggen van de Heirbaan. “Een gemiste kans,” zegt de Fietsersbond, “temeer daar de provincie tot 90% van de kosten voor zijn rekening zou nemen”.

“Het smalle dubbelrichting fietspad wordt al jaren door de fietsers als onveilig beschouwd en voldoet niet meer aan de normen die vandaag voor fietspaden gelden”. De fietsersbond wijst op het grote verschil tussen de fietspaden op het grondgebied van Merchtem en dat van Londerzeel (Steenhuffel).

“Het fietspad tussen Merchtem en Steenhuffel is een belangrijke functionele en recreatieve verbindingsweg en onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF)”. De Fietsersbond vraagt dan ook dat de gemeente alsnog werk zou maken van veilige fietspaden langs de Heirbaan.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk