UPDATE: Brug E40 in Groot-Bijgaarden. ernstig beschadigde. Brugligger dient vervangen te worden.

Experten van de Vlaamse overheid onderzochten op maandagavond de brug in Groot-Bijgaarden (Dilbeek) die eerder op de dag aangereden werd door een vrachtwagen. Uit de inspectie blijkt dat de betonnen brugligger die aangereden werd, ernstig beschadigd is en vervangen zal moeten worden. Hoe en wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend. Zodra er meer nieuws over de werken is, zal Wegen en Verkeer daar melding van doen op haar website (de melding zal te vinden zijn via wegenenverkeer.be/dilbeek). 
 

In afwachting van de herstelling kunnen automobilisten zonder enig risico onder de brug door rijden. Ook bovenop de brug zal er verkeer kunnen rijden. Momenteel staan er nog tijdelijke verkeerslichten en wordt het verkeer alternerend doorgelaten, omdat de helft van de brug volledig afgesloten is. Eerstdaags zal Wegen en Verkeer de afzetting korter maken, zodat de doorgang op de brug mogelijk wordt zonder verkeerslichten. De weggebruikers die uit Zellik komen, zullen dan even moeten wachten als er tegenliggers zijn, maar er zullen geen verkeerslichten meer nodig zijn. 

Op 4 oktober reed een vrachtwagen die op de E40 richting Brussel reed, de brug van de Isidoor Van Beverenstraat aan. De snelweg was twee uur langs volledig afgesloten door het ongeval. 

Op de E40 richting Brussel in Groot-Bijgaarden werden rond 15u45 twee rijstroken opengesteld, nadat gedurende ongeveer twee uur lang de snelweg in de rijrichting van Brussel volledig afgesloten werd. Dat gebeurde omdat rond 13u45 een vrachtwagen de brug aanreed. De experten van Wegen en Verkeer zijn aanwezig om de nodige inspecties uit te voeren en om loszittend beton te verwijderen waar dat nodig is. Zodra dat gebeurd is en als de staat van de brug het toelaat, wordt de snelweg weer over de volledige breedte opengesteld. Bovenop de brug is momenteel nog geen verkeer toegelaten. Zodra er meer nieuws is over de verkeerssituatie voor de komende uren en voor de ochtendspits van dinsdag, zal Wegen en Verkeer dat melden met een volgend persbericht. Brokstukken op weghelft rijrichting Brussel
Op maandag 4 oktober rond 13u45 werd de brug van de Isidoor Van Beverenstraat boven de E40, net voorbij het servicestation van Groot-Bijgaarden, aangereden door een vrachtwagen. De weghelft van de E40 in de rijrichting van Brussel lag na de aanrijding bezaaid met brokstukken en werd volledig afgesloten voor het verkeer. De andere kant van de snelweg, de weghelft in de rijrichting van Gent/Oostende, bleef de hele tijd open voor het verkeer. 

Twee rijstroken open sinds 15u45
Na de aanrijding moest al het verkeer dat vanuit Gent kwam tijdelijk in Ternat de snelweg verlaten en omrijden via de secundaire wegen, maar die omleiding is nu opgeheven. Rond 15u45 werden de twee linkse rijstroken opengesteld voor het verkeer.  Om 16u40 zijn er nog altijd maar twee rijstroken open voor het verkeer richting Brussel. Daardoor verloopt het verkeer nog vertraagd. Weggebruikers kunnen best de omgeving van de brug en de E40 in Groot-Bijgaarden vermijden. De actuele verkeersinfo is te vinden op verkeerscentrum.be

Loszittend beton verwijderen
Een aannemer zal in de loop van de vooravond het beton verwijderen dat door de aanrijding is losgekomen. Wegen en Verkeer zal inspecties uitvoeren. Zodra er meer geweten is over de schade en de impact op de structuur van de brug, zal Wegen en verkeer dat communiceren aan de pers. 

Nog geen zicht op bijkomende herstellingen 
Er zullen de komende dagen en / of weken waarschijnlijk nog bijkomende herstellingen moeten gebeuren. Welke ingrepen precies nodig zullen zijn, wanneer die uitgevoerd zullen worden en welke impact die zullen hebben op het verkeer, is momenteel nog niet geweten. Momenteel weet Wegen en Verkeer ook nog niet of er verkeer zal kunnen rijden bovenop de brug. Zodra daar meer informatie over is, zal Wegen en Verkeer ook dat bekendmaken. 

Topartikels bij Goeiedag.be