Drie dagen feest voor 150 jaar Peizegem (met veel foto’s)

Precies 150 jaar nadat de parochie Merchtem-ten-Bos (later Peizegem) werd gesticht stelde Herman  academische zitting waarvoor Ons Parochiehuis was volgelopen. Met muziek van Music Time en stemmige liederen van Cum Decore werd de voorstelling van het boek mooi omkaderd.

Over de ontstaansgeschiedenis en het opzet van het boek vernamen we alles tijdens een informeel gesprek tussen Eddie De Block, voorzitter van de Heemkring, en de auteur zelf. Ceremoniemeester van dienst was Fons De Potter. Hij mocht ook burgemeester Maarten Mast en eerste schepen Lien Casier aankondigen. Een heel weekend lang hadden de mensen die massaal hadden ingetekend (meer dan 370 boeken waren al verkocht) hun exemplaar komen afhalen.

Een heel weekend lang werd ook feest gevierd met een minikermis, een jubileumcafé, een tentoonstelling door de Peizegemse verenigingen, een optreden van Muziek Plastiek, een klassiek concert met Jole De Baerdemaecker en een geleid bezoek aan de parochiekerk.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk