Merchtemse gemeenteraad is geen verheffend spektakel

De gemeenteraad van maandag 24 augustus was een hybride gemeenteraad. Dat betekent dat een aantal raadsleden fysiek aanwezig waren in de raadzaal van het gemeentehuis maar dat een paar anderen verkozen om van thuis uit de gemeenteraad bij te wonen (telewerken voor gemeenteraadsleden). Publiek was er nauwelijks en onze man was de enige op de persbanken. Toch was het geen verheffend schouwspel. Het ging er bijwijlen bitsig en soms zelfs grof aan toe. Bovendien leken sommige gemeenteraadsleden hun eigen problemen aan te kaarten om alsnog hun gelijk te halen.

Een eerste discussie ging over het gebruiken van ANPR-camera’s om het eenrichtingsverkeer in de Hammestraat in Hamme af te dwingen. Door de werken aan de Windberg in Zellik werd deze smalle straat voor sluipverkeer gebruikt. Daarop werd eenrichtingsverkeer ingevoerd. Nadat de gemeente ANPR-camera’s had aangekocht voor algemeen gebruik werd het systeem ook ingezet om het verkeer in de Hammestraat in het oog te houden. Wie zich niet aan de voorschriften (30 km per uur en eenrichtingsverkeer) houdt, wordt geregistreerd. Wie niet op een ‘witte lijst’ (van mensen die er moeten zijn) staat riskeert een gasboete.

Een raadslid stelde dat hij tot drie keer per week de weg gebruikt om sneller op zijn bestemming te zijn. Hij kaartte aan dat de beperkingen niet voldoende gecommuniceerd werden en vroeg dat de gasboetes die al zouden uitgeschreven zijn, nietig zouden worden verklaard. Burgemeester Mast antwoordde dat het hem om de veiligheid van de bewoners te doen is. “Sinds de werken aan de Windberg was het probleem van het sluipverkeer overhands toegenomen. Zelfs zwaar vervoer trok door de smalle straat. We hebben dan de ANPR-camera’s ingezet om het verkeer te monitoren”.

“De gasboetes zijn de deur nog niet uit maar we houden vast aan onze wil om het sluipverkeer in de Hammestraat te weren”.

Een tweede, wat vreemde, interventie kwam er bij de goedkeuring van de aankoop van een paar percelen grond tussen Terlinden en Langevelde. Die zouden bebost worden. Een raadslid stelde de vraag waarom daar wel bebossing wordt gerealiseerd en waarom hij geen toestemming kreeg om een stuk grond dat hij van de gemeente in pacht heeft, te bebossen? Burgemeester Mast antwoordde dat de gemeente haar verpachte gronden niet laat bebossen omdat dit een eventuele latere verkoop zou bemoeilijken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk