Informatieblad ter discussie

Tijdens de gemeenteraad van maandag 23 augustus kaartte PRO de inhoud van het gemeentelijk informatieblad Nieuwstraat 1 aan. Joris Verspecht was van oordeel dat het infoblad zowat het persoonlijk blad van het college van burgemeester en schepenen is geworden. Zes foto’s van de burgemeester, 4 foto’s van de CD&V-schepenen dat vindt PRO van het goede teveel. Joris Verspecht vroeg dan ook om een protocol dat de inhoud van het infoblad bepaalt.

Toon Luypaert gaf toe dat het jongste nummer van Nieuwstraat 1 misschien teveel focuste op wat het gemeentebestuur heeft gerealiseerd. “Het is de bedoeling om de verenigingen meer aan bod te laten komen maar door de coronacrisis stond het verenigingsleven op een laag pintje. We zullen er in de toekomst over waken dat we wat minder foto’s van het college publiceren,” zei schepen Luypaert, “ik sta trouwens niet zo graag met ‘mijne kop in de boekskes’.

“De inhoud van het informatieblad wordt niet door het college maar door de informatiedienst bepaald. Zij rekenen daarbij op de inbreng van de gemeentelijke diensten”. In de marge konden we nog vernemen dat het infoblad zo’n 16.000 euro per jaar kost (druk- en bedelingskosten).

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk