Maalderij Meskens wordt woonproject

Op de plaats in de Stationsstraat, waar tot in 2016 Maalderij Meskens actief was, komt een groot woonproject met 54 appartementen en 14 woningen. Er komt ook een ondergrondse parking voor 84 wagens. Projectontwikkelaar Luc Thollebeek schat dat de afbraak nog voor het einde van het jaar kan starten en voorziet de afwerking van het project in 2024.

In 1870 bouwde de familie Sergoyne in de Stationsstraat een molen met houtzagerij. In 1937 nam de familie Meskens het bedrijf over, dat tot de stopzetting in 2016 in handen van de familie bleef. Boeren kwamen er om hun graangewassen te laten malen tot bloem of veevoeder. Later werd Maalderij Meskens ook een handel in granen en veevoeders. Je kon er ook terecht voor meststoffen en andere landbouwproducten.

Bijzonder Plan van Aanleg

Op 7 mei 2012 werd een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) goedgekeurd waarmee het binnengebied Maalderij Meskens voor woningbouw werd bestemd. Ook het Vlaams Gewest kiest ervoor om prioritair gebieden in de buurt van een station te ontwikkelen. Het project Maalderij Meskens voldoet alvast aan die voorwaarde. Bovendien komt er in de Oudstrijdersstraat een ‘terminus’ voor bussen van De Lijn.

Naast de familie Meskens stappen ook drie aangelanden in het project. Het gebied, op de hoek van de Oustrijdersstraat en de Stationsstraat wordt daardoor 1,3 ha groot. Alle gebouwen worden afgebroken maar de 25 meter hoge toren wordt opnieuw opgebouwd. Er komen straten en doorsteken voor zwakke weggebruikers. Op het gelijkvloers van de nieuwe toren is er ook ruimte voor een commerciële activiteit.

“We gebruiken de meest ecologische bouwtechnieken en er komen overal zonnepanelen,” zegt Luc Thollebeek.

Foto: Luc Thollebeek voor de gevel van de Maalderij Meskens die in het najaar tegen de grond gaat.

Zicht op het project vanuit de Oudstrijdersstraat
Albert Meskens op de dag van de sluiting van de handel in zaden, veevoeders en meststoffen
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk