Op 1 juli zone 30 in Merchtem centrum

Met invoeren van een ruime zone 30 in het centrum van de gemeente wil het gemeentebestuur de leefbaarheid in de dorpskern verbeteren. Vandaag wordt het centrum doorsneden door twee belangrijke gewestwegen die heel wat verkeer genereren. Om het allemaal leefbaar te houden zal het schepencollege op de eerstkomende gemeenteraad (27 april) voorstellen om vanaf 1 juli een ruime zone 30 in te voeren.

Schepen van mobiliteit Lien Casier legt uit dat het invoeren van een snelheidsbeperking op de grote verkeersassen (Wolvertemse Steenweg – August De Boeckstraat en Brusselse Steenweg  – August De Boeckstraat) en de aanpalende straten voor meer verkeersveiligheid in het anders zo drukke centrum zal zorgen.

Door het invoeren van een ruime zone 30 komen ook bijna alle scholen in een veilige zone met lage snelheid te liggen. Dat komt trouwens alle weggebruikers ten goede. “Het handhaven van deze verkeersmaatregel zal gebeuren door de lokale politie in nauw overleg met het gemeentebestuur, voegt schepen Casier er aan toe.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk