De burgemeester is ook apotheker

Het zijn lange dagen voor Maarten Mast, apotheker in Brussegem en burgemeester van Merchtem. Toch wilde hij onze vragen beantwoorden, zij het – gezien de lockdown light – via mail. Zelf liet hij in zijn apotheek een veiligheidsscherm uit plexiglas installeren. Ook een apotheker-burgemeester wil het veilig houden.

Goeiedag: Merk jij dat mensen bang zijn?

Maarten Mast: Je hebt heel verschillende reacties. De meeste nemen het zeer ernstig  maar er zijn er toch ook een heleboel die daar een andere mening over hebben. Vooral de tieners en de 70+ zijn moeilijke leeftijdscategorieën om te overtuigen van de genomen (hygiënische) maatregelen.
De mensen komen met veel vragen. Zeer uiteenlopend, van zeer praktische vragen tot wetenschappelijke vragen over het virus.

Goeidag: Is er nog altijd een stormloop op handschoenen, mondmaskers en ontsmettingsmiddelen?

Maarten Mast: Het is nu de 2e week van de hysterie! Vorige week ging het vooral over handgel en maskers, nu vooral (omdat de eerste twee uitgeput zijn) over handschoenen, thermometers, vitamine C en vooral paracetamol.

Goeiedag: Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor het welzijn van de bevolking. Geeft dat extra werkdruk?

Maarten Mast: Het welzijn van onze burgers is primordiaal. Daarom dat al zovele maatregelen getroffen zijn. Nieuwe maatregelen vragen wel steeds opnieuw aanpassingen voor de werking van de gemeente (scholen, rusthuis, interne werking). De implementering van deze nieuwe maatregelen zorgt natuurlijk altijd voor veel vragen, bij zowel personeel als burgers. En daar krijg ik evident een groot deel van op mijn boterham (of beter op mijn smartphone): gaat de markt nog door (was een topper)? Mag ik nog gaan vissen? Mag een leerkracht die ook mantelzorger is voor zijn/ haar ouders mee in de regeling voor de opvang van de aanwezige kinderen op school?
We hebben er voor gezorgd dat de bewoners van het wzc nu kunnen communiceren via whatsapp (met beeld) met hun familie, er is een noodpost geïnstalleerd in de sporthal en we hebben een platform Merchtem Helpt opgestart.

Goeidag: Is communicatie niet de belangrijkste factor in deze crisisbeheersing?

Maarten Mast: Communicatie is inderdaad superbelangrijk. Daarom hebben we ook gekozen om dagelijks (of meer) over de situatie te communiceren via onze website en facebook. Het is belangrijk dat je eenduidig communiceert en dat de verschillende gemeentes hetzelfde communiceren. Daarom had de gouverneur ook gevraagd om buiten de opgelegde regels geen extra burgemeesterbesluiten te maken. Omdat beelden meer zeggen dan woorden en omdat de situatie zo ongewoon is, heb ik er maandagavond toch voor gekozen om ook een videoboodschap de wereld in te sturen. Dit werd heel positief onthaald.

Goeiedag: Komen er essentiële functies van de gemeente in het gedrang?

Maarten Mast: Bij ons blijven alle diensten open (op afspraak), wordt er gewerkt met een minimumbezetting maar is het evident dat er veel zal moeten verschoven en verzet worden in de planning van onze diensten. Wat wel in het gedrang komt/kwam zijn bv termijnen van vergunningsaanvragen of openbare onderzoeken. Maar daar wordt door de hogere overheid naarstig aan een nieuw decreet voor gewerkt, zodanig dat dit ook geen probleem meer zou mogen zijn.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk