Drukkerij en woonhuis Sacré worden gerestaureerd

Het woonhuis van wijlen Maurits Sacré en de achter liggende drukkerij worden gerestaureerd en ingericht als museum. Het gemeentebestuur leverde een bouwvergunning af om die restauratie mogelijk te maken. Sinds 2009 werden het woonhuis en de drukkerij aan de Korte Ridderstraat opgenomen op de lijst van bouwkundig erfgoed en in 2004 al als monument beschermd. De kosten van de restauratie worden dus mee gedragen door het Agentschap Erfgoed.

Maurits SacrĂ© (1883-1934) staat bekend als geschied- en heemkundige. In 1911 richtte hij, achter het woonhuis van zijn ouders, een drukkerij op die nog grotendeels in zijn originele toestand (met letterkasten en drukpersen) werd bewaard. SacrĂ© was o.m. uitgever-drukker van ‘De Zondagsklok’ en ‘De Gazet van Wemmel’. Hij gaf ook het tijdschrift ‘De Brabander’ uit dat later zou uitgroeien tot ‘Eigen Schoon en De Brabander’ dat ook bij SacrĂ© werd gedrukt. Sacré’s bekendste historisch werk is ‘De Geschiedenis van Merchtem’ (1904).

Na de restauratie zou het pand kunnen ingericht worden als museum. Binnenkort hopen wij u meer nieuws te brengen over dit project dat het dorpscentrum van Merchtem zeker fraaier zal maken.

Foto boven: De gevel van het woonhuis Sacré, zoals de situatie vandaag is.

Foto onder: Het woonhuis Sacré op een oude foto.

Drukkerij Sacré 1 oude foto

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk