Wel ontvankelijk, niet gegrond

Het meest ‘geruchtmakende’ punt op de agenda van de gemeenteraad van maandagavond was het verzoekschrift om de behandeling van BPA’s en RUPs op te schorten tot 1 januari 2019. Het verzoekschrift werd opgesteld door gewezen gemeenteraadslid Joris Verspecht. Bevoegd schepen David De Valck argumenteerde dat het verzoekschrift wel ontvankelijk was (het voldeed aan de vormvereisten) maar niet gegrond. De gemeenteraad volgde hem in zijn redenering en stemde unaniem voor het ontvankelijk maar ongegrond verklaren.

Zij argumenten haalde schepen De Valck uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die stelt dat ruimtelijke ordening een bevoegdheid is van het schepencollege. En dit tot de einddatum van de huidige legislatuur (31 december 2018). Hij wijst er verder op dat de gemeenteraad al in het jaar 2000 aan het college machtiging gaf om een Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan op te stellen. Dat GRS werd in oktober 2013 unaniem goedgekeurd. “Ook door Joris Verspecht”.

Het GRS bepaalt uitdrukkelijk dat de gemeente de BPA’s die inbreiding in het hoofddorp Merchtem tegengaan moet vervangen. Bovendien, zo argumenteert de schepen, stelt de VCRO nergens dat er eerst een gemeentelijke verordening moet opgesteld worden alvorens over te gaan tot het opmaken van de RUPs (Ruimtelijke Uitvoerings Plannen).

Lees ook : Verkeerde info, zegt CD&V

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk