Verkeerde info, zegt CD&V

CD&V Merchtem spreekt zich in een persbericht uit voor het opmaken van een Verordening Woonkwaliteit en Parkeernormering maar kant zich tevens tegen het verspreiden van foute informatie in het kader van het RUP Sint-Jansstraat.

“Wat het opmaken van de Verordening Woonkwaliteit en Parkeernormering betreft, hebben we alle vertrouwen in het studiebureau Antea dat uitgaat van een grondige analyse van onze gemeente en haar behoeften,” verduidelijkt CD&V haar standpunt. CD&V vraagt daarom dat de communicatie naar de omwonenden toe, zou gebeuren door het studiebureau dat met de nodige expertise kan antwoorden op alle vragen.
CD&V vraagt ook dat het college contact zou opnemen met het comité dat (bewust ?) foutieve informatie over het aangepaste RUP Sint-Jansstraat zou verspreiden. “Wie vandaag bewust de omwonenden op een verkeerd been zet, bewijst het samenleven in onze gemeente geen dienst.   Wij betreuren het als feiten – bewust of onbewust – worden verdraaid. Dit alles had waarschijnlijk vermeden kunnen worden wanneer Merchtemnaren tijdig worden betrokken bij belangrijke dossiers.”

CD&V wijst erop dat de uitvoering van de plannen in elk geval zal gebeuren door het nieuwe schepencollege dat het beleid overneemt na de verkiezingen van oktober 2018. “Onze ambitie zou dan vooral liggen in het vrijwaren van plaats voor eengezinswoningen voor de jonge Merchtemnaren die graag in onze gemeente wil blijven wonen en in het opnieuw opwaarderen van onze pleinen, straten, creëren van fietsnetwerk, hondenlosloopweiden, speelpleintjes, enz…” zegt CD&V.

Lees ook : Wel ontvankelijk, niet gegrond

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk