Pro Merchtem wil speelbos i.p.v. verkaveling

Pro Merchtem wil een stuk grond van ongeveer 1 ha in het centrum van Merchtem omvormen tot speelbos. Het gaat om een stuk grond tussen de Paserelle en de Puursstraat, grenzend aan Residentie Molenblock. Er is een verkavelingsaanvraag voor dit stuk grond ingediend maar Pro Merchtem wil er liever een speelbos aanleggen.

Pro Merchtem heeft daar allerlei argumenten voor. Vooreerst is het gebied watergevoelig en zijn er in het verleden geregeld overstromingen geweest. Bebouwing zou het probleem nog vergroten, vindt PRO. Het terrein behouden als groene ruimte zou recreatiemogelijkheden bieden voor kinderen, ouderen en zelfs honden.

Er zijn echter twee belangrijke problemen. “Het gebied is geen eigendom van de gemeente maar van verschillende eigenaars en zou dus moeten gekocht of onteigend worden. Bovendien heeft het terrein de bestemming ‘bebouwing’ gekregen door het gewestplan van 1977, herbestemming naar recreatie zou betekenen dat we de eigenaars planschade moeten betalen,“ zegt schepen van ruimtelijke ordening David De Valck. “Ik weet niet of het een ideetje is of een concreet voorstel. In het laatste geval zou men de eigenaars moeten benaderen om te zien of en aan welke voorwaarden die zouden willen verkopen aan de gemeente. Ik mag hopen dat ‘Pro’ niet een onteigening voor ogen heeft als beleidsinstrument. Er is de afgelopen 18 jaar geen vierkante centimeter onteigend en dat zou ik wel zo willen houden”.

De hectare grond zou moeten betaald worden aan de prijs van bouwgrond. In 2014 bedroeg de gemiddelde prijs van 1 m² bouwgrond in Merchtem 215 euro. “Voor grond zonder wegenis en nutsvoorzieningen zou dat toch nog steeds minstens 120 euro bedragen. Welk scenario je ook volgt, zou het de gemeente altijd meer dan 1 miljoen euro kosten. Als je daar een beleidsprioriteit van maakt dan kan je dat verwezenlijken maar dan zul je wel de belastingen moeten verhogen om aan de nodige centen te komen”.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk