BREAKING: Milieuvergunning voor 2 windturbines in Peizegem

De provincie Vlaams-Brabant keurde op 1 juni de milieuvergunning goed voor 2 windturbines van Aspiravi in Merchtem. ‘We gaan als provincie voor hernieuwbare energie, waaronder windenergie’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. De vergunning geldt voor de uitbating van 2 windturbines aan het Brusselbaantje in Merchtem.

Beide windturbines hebben een vermogen van 3,5 MW, goed voor de energievoorziening van 3.500 gezinnen en worden geplaatst in het agrarisch ruilverkavelingsgebied rond Peizegem. Door de aanwezigheid van twee hoogspanningslijnen is de impact van de windturbines op het landschap minimaal. De woningen liggen op voldoende afstand zodat ze geen hinder zullen ervaren. De geluidsnormen worden dag en nacht nageleefd. Aldus de motivatie van de provincie.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk