Wordt er correct gewogen op containerpark?

UPDATE : Ondertussen konden we vernemen dat het gemeentebestuur contact heeft opgenomen met Haviland met de vraag de zaak zo snel mogelijk te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen.

Op het internet circuleren verschillende berichten van Merchtemnaren die zich onheus behandeld voelen op het recyclagepark. De boze vingers wijzen allemaal in de richting van een bijzonder onnauwkeurige weging bij het binnenrijden en/of buitenrijden. De machine wijst een veel hoger gewicht aan dan de eigenaars van het afval kunnen aanvaarden.

Zo is er een man die naar het recyclagepark ging met twee zakken met plastic afval. “Niet meer dan 2 kg,” vond hij zelf. Maar de weegbrug noteerde een verschil van 35 kg tussen binnen- en buiten rijden van de betalende zone. Dat leverde hem een prijskaartje van 5,6 euro op. Verschillende getuigenissen wijzen in dezelfde richting met een exuberante prijs tot gevolg.

Zo verklaart een andere gebruiker dat hij 16 euro moest betalen voor ‘drie plankskes en een lege emmer voor het grof vuil’. Alle verklaringen wijzen erop dat de weegbrug absoluut niet nauwkeurig zou werken. Wanneer ze hun beklag doen bij de parkwachters worden ze meestal vrij bars op hun plaats gezet.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk