CD&V: windmolens, ja maar …

Van CD&V Merchtem kregen wij een persbericht omtrent het mogelijk plaatsen van windmolens op de kouter tussen de Heirbaan en Peizegem. CD&V vindt windenergie een belangrijke optie voor de toekomst maar formuleert toch een aantal ‘maars’ bij de Merchtemse plannen.

CD&V vindt dat de gemeente Merchtem in dialoog met haar inwoners moet meewerken aan de overgang naar een duurzame en groene energie. De klimaatwijziging daagt iedereen persoonlijk uit, vindt CD&, en vraagt inspanningen van elke gemeenschap op aarde.

CD&V pleit voor een dialoog met de inwoners van de gemeente en de buren van een mogelijke inplanting in het bijzonder. De initiatiefnemers van de Merchtemse windturbines moeten aantonen, op basis van concrete plannen, dat er in Merchtem geen andere alternatieve plantingsmogelijkheden op korte en middellange termijn mogelijk zijn.

Concreet vraagt CD&V een grondige studie naar alle mogelijke inplantingsplaatsen op Merchtems grondgebied en zijn onmiddellijke omgeving. Bij de inplanting vraagt CD&V een minimumafstand van 750 tot 1 000 m zou gerespecteerd waarbij alle geldende normen van VLAREM II inzake geluid en slagschaduw gerespecteerd worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk