Veilige schoolomgeving in Peizegem

Een schoolomgeving kan niet veilig genoeg zijn. Dat weten zowel directie en oudercomité van de gemeentelijke basisschool Ten Bos in Peizegem als het gemeentebestuur. Daarom wordt ook nagedacht over en geïnvesteerd in een veilige schoolomgeving.

Onlangs werd in de Sint-Huybrechtstraat een octopuspaal ‘geplant’. “Door het oudercomitĂ© gefinancierd met de opbrengst van de fluo fuif,” zegt Steven Mees van het oudercomitĂ©.

De gemeente bemiddelde voor het verkrijgen van een provinciale toelage van 5000 euro voor het plaatsen van beugels en paaltjes. “Binnenkort worden de parkeervakken op het kerkplein hertekend en komt er een ‘kiss-and-ride’ zone waar ouders hun kinderen veilig aan de school kunnen afzetten,” zegt schepen Mario Vandevelde.

Nadine Cooremans (directrice van de school): “De ingang van onze school is al een stuk veiliger en zichtbaarder geworden voor voetgangers,  fietsers en automobilisten.  Onze kinderen werken in de klas momenteel rond het thema verkeersveiligheid.  Tijdens het speelpleinfestival ‘Ten Bos in ’t Vizier” wordt ook bijzondere aandacht besteed aan verkeersveiligheid rond de school.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk