Er komt een waterzuiveringsstation in Peizegem

Vorige week had een vergadering plaats tussen de gemeente en Aquafin over het opstarten van een rioolwater zuiveringsstation in Peizegem. De plannen zijn niet nieuw want ze dateren al van 2008 maar door het ontbreken van een GRSP (Gemeentelijk Ruimtelijk StructuurPlan) moesten ze noodgedwongen in de schuif blijven.

Een RWZI (de i staat voor ‘installatie’) moet het rioolwater van een groeiend dorp als Peizegem zuiveren vooraleer het in beken en rivieren te lozen. Het RWZI van Peizegem zal kleiner zijn dan dat van Merchtem, dat voor geen enkele overlast zorgt, de grote protestacties van ‘beerputcomités’ ten spijt.

Een en ander staat te lezen op de website van schepen van ruimtelijke ordening David De Valck (LVB). Vooraleer de plannen kunnen uitgevoerd worden moet een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan)  opgesteld worden. De Valck schat dat de RWZI over een jaar of vijf in gebruik zal kunnen genomen worden. Het wordt gepland op het laagste punt van Peizegem waar Merchtem, Steenhuffel en Buggenhout samenkomen (Bouw).

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk