Merchtem ondersteunt landbouwers

Dat Merchtem nog steeds een landbouwgemeente is bewijst het aantal landbouwers dat in de gemeente actief is. 155 inwoners verdienen de kost met land- of tuinbouw, 90 in hoofdberoep en 65 in bijberoep.

Tot nog toe konden land- en tuinbouwers in hoofdberoep een beroep doen op gemeentelijke subsidies voor bodemanalyse en groenbemesting. In 2013 werd iets meer dan 3500 euro aan subsidies uitgekeerd.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook tuin- en landbouwers in bijberoep een beroep doen op deze subidies. Dat zou de gemeente zo’n 1267 euro per jaar meer kosten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk