Dan toch een fusie tussen Opwijk en Merchtem?

Met de aankondiging dat Vlaamse gemeenten kleiner dan 15.000 inwoners best op zoek gaan naar een (grotere) partner, komt de discussie over een fusie tussen Opwijk en Merchtem opnieuw op gang. Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap, dat ressorteert onder minister Bourgeois (N-VA), spoort ‘kleine’ gemeenten aan om te fusioneren tot grotere entiteiten.

MO Fusie 2In tegenstelling tot heel wat collega’s van andere ‘kleine’ gemeenten zijn de burgemeesters De Block van Merchtem en Albert Beerens van Opwijk niet a priori tegen.

Rivaliteit

Zo’n fusie komt er vroeg of laat toch en Opwijk en Merchtem zullen dan op mekaar aangewezen zijn, dat is de mening van de beide burgemeesters die bovendien tot dezelfde partij (Open VLD) behoren. Een fusie met Asse zien ze in Opwijk niet meteen zitten. In een fusie met Merchtem zou Opwijk zich een gelijkwaardige partner kunnen voelen want op een duizendtal inwoners na, zijn beide gemeenten even groot. En van de nijdige rivaliteit uit het verleden is eigenlijk al lang geen sprake meer.

Bovendien, zo vinden ook De Block en Beerens, zijn beide gemeenten complementair. De ene (Merchtem) heeft een gloednieuw sportcomplex, de andere (Opwijk) een bloeiend cultureel centrum. Opwijk heeft zijn carnaval en zijn paardenprocessie, Merchtem zijn steltenlopers en zijn attractieve kermis en jaarmarkt. Zo kan je nog wel een aantal dingen bedenken. Rijst de vraag: is een fusie geen manier om de positie van Open VLD te versterken? “Och het kan allemaal zo snel keren,” zeggen beide burgemeesters in koor.

Steltenlopers in paardenprocessieMO Fusie 1

Zij verwijzen hierbij graag naar de fusie in 1977 toen de beide (nieuwe) gemeenten door de CVP, vandaag CD&V, werden bestuurd. Ook op de vraag of beide gemeenten hun eigenheid niet zullen verliezen, wordt naar het verleden verwezen. Albert Beerens: “De fusie met Mazenzele is nu bijna 40 jaar oud en Mazenzele is Mazenzele gebleven”. Eddie De Block: “Hetzelfde geldt voor Brussegem, Hamme en Peizegem. Ook daar zijn de dorpsgemeenschappen met fierheid blijven bestaan”.

Zo’n fusie is natuurlijk niet voor morgen. Er gaat een lang integratieproces van administraties aan vooraf en er is zoveel te bespreken en af te spreken. Toch zien beide burgemeesters dat een fusie er waarschijnlijk zit aan te komen. Misschien niet meteen na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 maar waarschijnlijk wel na die van 2024. Zien we dan de steltenlopers als vast onderdeel van de paardenprocessie en speelt KSK dan zijn wedstrijden op de Dooren?