Merchtem: meerjarenplan zonder verlies aan personeel of belastingsverhoging

De gemeente Merchtem heeft maandagavond zijn BBC (Beleids- en Beheers Cyclus) voorgesteld tijdens de gemeenteraad.

‘Het was een arbeidsintensieve oefening,’ zegt schepen van financiën David De Valck, ‘maar wij zijn blij dat we de belastingen niet moeten verhogen en dat wij ook geen personeel aan de deur moeten zetten’. De oppositie wijst erop dat het financieel evenwicht enkel behouden kon blijven door patrimonium te verkopen.

Maanden lang was er gewerkt aan de BBC, een systeem dat werd opgelegd door minister Geert Bourgeois van Binnenlandse Aangelegenheden. Er moest gezorgd worden dat op kasbasis en in de autofinancieringsmarge een financieel evenwicht tot stand kwam.

Die oefening is gelukt, meldde schepen De Valck, zonder dat wij de belastingen moeten verhogen of personeel ontslaan zoals in veel andere gemeenten.

Investeringen

Wat belangrijke investeringen betreft, zijn er geen verrassingen. Die worden gespreid over de rest van de legislatuur. Eerst aan bod komen de gemeentelijke feestzaal in Brussegem en het nieuwe recyclagepark waarvan de werken ondertussen zouden moeten aangevat zijn.

De nieuwe school in Peizegem en het Reedijkgebouw worden verder afgewerkt. In 2015 en 2016 worden de nieuwe gebouwen voor de Gemeentelijke Technische School aangepakt. De bouw van een nieuwe sporthal wordt voorzien tegen het einde van de legislatuur.

Anderzijds gaat de gemeente een deel van zijn patrimonium verkopen: woningen in de Stationstraat, de parking aan Café Bierboom, de gronden in het binnengebied van de oude jongensschool in Peizegem en mogelijk ook de recreatiegronden in de Kwekelaarstraat.

Kritiek

Zoals verwacht kwam er nog al wat kritiek vanop de oppositiebanken. Groen vond het gebrek aan inspraak bij het tot stand komen van het BBC een grote, gemiste kans.

N-VA vond in de prioritaire doelstellingen geen enkele verwijzing naar inspanningen om nieuwe inwoners onze taal aan te leren en CD&V betreurde de ‘uitverkoop’ van het patrimonium om de rekening te doen kloppen.

‘Dat is geen uitverkoop maar een actief patrimoniumbeleid,’ reageerde schepen De Valck verontwaardigd.

CD&V was ook teleurgesteld over de afwezigheid van een fuifzaal in de BBC. Op de banken van LVB kon je horen dat een fuifzaal voor een fuif of acht per jaar wel een zeer zware investering is voor de gemeente.

BANNER MERCHTEM