De Blockskes aan het feest

In het sportcentrum De Block verzamelde de familie De Block uit Peizegem.

De afstammelingen van Judo De Block en Celine De Baerdemaeker waren met 115: 10 kinderen en 8 partners, 21 kleinkinderen met 20 partners, 47 achterkleinkinderen waarvan ook al 7 partners en zelfs 2 achterkleinkinderen.

Het jongste kleinkind is maar een paar weken oud.