Aangepast meerjarenplan goedgekeurd: bestuur bespaart op energie- en personeelskosten en stelt investeringen uit

Door te besparen op personeels- en energiekosten en door bepaalde investeringen uit te stellen, wil het lokaal bestuur Meise het budget in evenwicht houden. De gemeenteraad keurde zopas de aangepaste meerjarenplanning goed.

De uitzonderlijke inflatie treft ook de lokale besturen hard. De energiecrisis en de bijhorende inflatie zorgen ervoor dat de kosten heel sterk gestegen zijn. De inflatie treft de gemeentebesturen hard omdat een heel groot deel van hun budget opgaat aan bouw-, energie- en loonkosten. Daarnaast financieren ze voor een groot deel de lokale politie en brandweer. Ook hier zijn de loonkosten en energiekosten sterk gestegen. Ter illustratie: Op twee jaar tijd zullen er op basis van de meest recente schattingen acht automatische loonindexeringen van telkens 2% geweest zijn in de publieke sector. De impact is enorm.

Om ondanks deze uitzonderlijke stijging een begroting in evenwicht te houden, was actie nemen noodzakelijk en hakte het gemeentebestuur moeilijke budgettaire knopen door. Door te besparen op personeelskosten, algemene kosten en investeringskosten, wil het gemeentebestuur het budget in balans houden. Er komen geen extra belastingen voor de inwoners van Meise. “Het bestuur bouwt verder schulden af, investeert op een hoog niveau en legt een begrotingsoverschot voor”, zegt schepen van Financiën Jonathan De Valck (N-VA).

Om de kosten op korte termijn naar beneden te krijgen, komen er besparingen op personeelskosten en energiekosten. Het bestuur besliste om bepaalde pensioneringen niet te vervangen en om bepaalde niet-ingevulde vacatures ook niet meer in te vullen. Er vallen geen naakte ontslagen.

De straatverlichting zal tussen 23u en 5u gedoofd worden (behalve op vrijdag en zaterdag). Ook de verlichting aan monumenten wordt gedoofd, zo zullen onder andere de kerken niet meer verlicht worden. Fluvius zal hiervoor de nodige aanpassingen doen. Dankzij de verledding van de straatverlichting daalt het energieverbruik. De temperatuur in alle publieke gebouwen wordt verlaagd naar 19°C.

Het gemeentebestuur hakte ook de moeilijke knoop door om te besparen op geplande investeringen. De gestegen kosten zorgen ervoor dat het lokaal bestuur niet alle investeringen binnen de geplande termijn kan uitvoeren. Daarom kwam er een herevaluatie van de meest prioritaire projecten. Er werd beslist om de investeringen van onder andere volgende projecten uit te stellen: de aanleg van de omgeving van het administratief centrum en van de tuin van de OCMW-campus, de herinrichting van de dorpskernen, aankoop van verschillende voertuigen en machines, extra camerabewaking,…

Van onder andere volgende investeringen besliste het bestuur om ze wel geheel of gedeeltelijk uit te voeren: de aanleg van het park achter het cultuurhuis in Meise en van de sport- en recreatiesite Ten Dries in Wolvertem, de geplande renovatie van de scholen, de aanleg van een waterbufferbekken om wateroverlast tegen te gaan, de aanleg van een fietspad in de Drijpikkelstraat, een gedeeltelijke uitbreiding van het Neromhofbos en de uitvoering van rioleringsprojecten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise