Nieuwe meerderheid past circulatieplan aan: “Balans zoeken tussen leefbaarheid en bereikbaarheid”

Op de gemeenteraad werd een aanpassing van het circulatieplan in Meise goedgekeurd. “Er waren een aantal zaken die we bij de goedkeuring van het plan reeds opmerkten waarmee de nieuwe meerderheid niet akkoord kon gaan”, licht schepen van Mobiliteit Ruben Algaba (LB+) toe. “Met vier aanpassingen trachten we de balans te zoeken tussen leefbaarheid en bereikbaarheid waarin de veiligheid voorop staat.”

Zo worden de verzinkbare paaltjes op de Brusselsesteenweg en de Beauffortstraat worden dan weer niet geplaatst. “In het oorspronkelijke plan moesten mensen die naar de bakker of de beenhouwer gingen tussen 8 en 9 uur ontsluiten langs de fiets-ingang van De Leertuin of langs de Tuinwijk. We kunnen dan moeilijk over een veilige situatie spreken”, zegt Algaba.

Het kruispunt aan de Mankevosstraat en de Brusselsesteenweg zal niet in een rondpunt veranderen. “Met een zeer kleine ingreep kunnen we het gewenste doel behalen zonder alle bestuurders onnodige en steile draaibewegingen te laten maken.”

De huidige rijrichting van de Blauwenberg wordt behouden om ontsluiting langs de Baptist De Donderstraat te vermijden. “Deze straat is niet ingericht om veel verkeer te slikken.”

Ten slotte wordt ook de fietsinfrastructuur ter hoogte van de Plantentuiningang Meise-dorp aangepast. “Het gemengd voet- en fietspad aan de ingang van een school in combinatie met langsparkeren is geen comfortabele situatie.”

“Naast de aanpassingen die we doen, zetten we ook de situatie van de veelbesproken fietsenstalling recht”, vult schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert (LB+) aan. “In het circulatieplan werd deze naar de achterkant van ‘t Verloren Uurke verplaatst. Hiervoor werd door de erfgoedconsulent een ongunstig advies uitgebracht. Daarbovenop ontvingen we op 29 november een schrijven van Agentschap Onroerend Erfgoed waarbij bevolen werd om de overkapping van de fietsenstalling te verwijderen. Daarom besloten we om de fietsenstalling binnen het project ‘veilige schoolomgeving’ een nieuwe vestiging te geven aan GBS Klim Op in Westrode. Hierdoor konden we de verkregen subsidies behouden. We kijken nu in samenspraak met GBS De Leertuin en de ouderraad naar alternatieven om de capaciteit te behouden in de onmiddellijke omgeving.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise