Gemengde reacties coalitiepartners na ‘veto’ burgemeester tegen woonproject

Ook de coalitiepartners Vooruit en Groen (samen in het bestuur als ‘Samen Anders, red.) hebben nu – weliswaar afzonderlijk – gereageerd op de herhaalde waterellende in Meise, met name dan in de omgeving van de Tussenveldwijk waar een gecontesteerd sociaal woonproject is gepland. Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) liet al verstaan dat ze de plannen voor de bouw van bijna 300 woningen wil begraven.

Die plannen stuiten al langer op protest vanwege het actiecomité ‘Red onze Eversemse Velden’. Meise kreeg deze zomer al verschillende keren te kampen met watersnood. Straten, kelders en woningen liepen onder water of stonden vol modder.

Bij de coalitiepartners wordt gemengd gereageerd op het ‘veto’ van Van den Brande. Vooruit Meise benadrukt dat het de verdienste is van haar schepen Roel Anciaux – in het dossier vaak de gebeten hond – dat de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij principieel bereid is om haar project intussen met de helft kleiner te maken. “Het dossier van de recente wateroverlast wordt door ons zeer ernstig genomen. Een grondige analyse van deze problematiek leert dat iedere zone waar er overlast is geweest een oplossing op maat vraagt. We roepen alle betrokkenen dan ook op tot een ernstige en eerlijke communicatie want enkel zo kunnen we tot oplossingen komen.”

Groen Meise – dat met Vooruit als ‘Samen Anders’ in het college zit – is naar eigen zeggen verheugd door de uitspraken van burgemeester Van den Brande en minister Demir. De partij dringt erop aan dat het college de minister een schrijven stuurt waarin aangedrongen wordt op concrete acties om het bouwverbod in Tussenveld mogelijk te maken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise