Aanleg ecologische paden op begraafplaatsen van start

Deze week kunnen de graafwerken starten voor de aanleg van ecologische paden op de begraafplaats van de Verbrande Brug. De week erna volgen de graafwerken voor de begraafplaatsen van Strombeek-Bever en Beigem en begin september voor de begraafplaats Grimbergen.

”Na de voltooiing van de graafwerken wordt de halfverharding van de paden aangelegd. We kijken ernaar uit dat tegen 22 september al onze begraafplaatsen uitgerust zullen zijn met ecologische paden”, aldus burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

Steden en gemeenten mogen sinds 2015 geen pesticiden meer gebruiken in hun strijd tegen onkruid. Onkruidbestrijding is sindsdien een zeer arbeidsintensieve en dus dure aangelegenheid geworden. Vooral het groenonderhoud op de begraafplaatsen blijft een enorme uitdaging.

Het gemeentebestuur besliste om een proefproject op te starten en het nieuwe gedeelte van de begraafplaats in Humbeek te voorzien van een ecologische verharding op de wandelpaden. Hierop kreeg het gemeentebestuur veel positieve feedback van bezoekers en daarom werd beslist om dit soort verharding aan te leggen op alle begraafplaatsen in Grimbergen.

De paden krijgen een half-verharding die bestaat uit natuursteengranulaten dat met een natuurlijke bindmiddel wordt gemengd. Het bindmiddel gedraagt zich als een spons en neemt water op, waardoor het een soort lijm wordt dat de steen samenhoudt. Het voordeel van deze paden is dat ze volledig waterdoorlaatbaar zijn en ze er bij regen steeds droog en zonder plassen bijliggen. Bovendien verstenen ze ook niet na enkele zonnige weken. Wanneer er weer regen valt, wordt het materiaal opnieuw flexibel zonder dat het aan de schoenen gaat kleven.

Met het oog op de veiligheid van de bezoekers en een correct verloop van de werken zullen tijdens de werken de begraafplaatsen en de bijhorende parkeergelegenheden niet of beperkt toegankelijk zijn voor het publiek. Aan de ingang van de begraafplaatsen wordt de nodige signalisatie geplaatst. Het bestuur vraagt de bezoekers om deze richtlijnen goed op te volgen.

“Het bestuur is ervan overtuigd dat na voltooiing van de werken de bezoekers van de begraafplaatsen terecht komen op een plaats waar ze de overledenen op een serene manier kunnen herdenken zonder dat er moet gevreesd worden voor modderplassen”, aldus burgemeester Chris Selleslagh.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise