Meise schorst resem belastingen, retributies en huurgelden

De gemeenteraad van Meise keurde de schorsing van een aantal belastingen, retributies, huur- en inschrijvingsgelden goed. Zo wil men de middenstand en verenigingen een extra steun geven naast alle andere maatregelen. De schorsing geldt minstens voor de periode november, december en januari.

De vrijstelling geldt enkel voor prestaties en/of activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd, onder meer voor de belasting of retributie op het gebruik van het openbaar domein, standplaatsen voor markten en kermissen, de huurgelden voor de horecazaken en verenigingen die huren van de gemeente.

De periode geldt minstens voor november, december en januari en is verlengbaar door een beslissing van het schepencollege. Ook tijdens de eerste lockdown nam het gemeentebestuur soortgelijke maatregelen. De financiële dienst raamt de minder-ontvangsten op ongeveer 75.000 euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise