Gemeentebestuur neemt extra maatregelen: alle evenementen in augustus en september afgelast

Ook Meise heeft opnieuw te maken met besmettingen op haar grondgebied. De laatste zeven dagen zijn er vijf nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarom besliste de crisiscel van de gemeente Meise om een aantal extra maatregelen in te voeren om de besmettingen op het grondgebied te stoppen.

Alle evenementen die gepland zijn in augustus en september worden afgelast. Het gaat zowel om gemeentelijke evenementen als om privé-evenementen. De volledige lijst van afgelaste evenementen lees je eerstdaags op www.meise.be/coronavirus.

Het college van burgemeester en schepenen besliste ook om de ochtend- en avondritten van het schoolvervoer in september nog niet op te starten. Omdat er tijdens deze ritten kinderen uit verschillende bubbels samen zitten, kunnen er namelijk maar een heel beperkt aantal kinderen vervoerd worden. Het busvervoer voor dagreizen voor bijvoorbeeld uitstappen naar het zwembad en naar de bibliotheek zal wel georganiseerd worden. Hierbij zitten de kinderen in hun eigen bubbel in de bus en is de capaciteit groter.

De veiligheid van de kinderen en hun omgeving staat voorop. In de loop van de maand september zal dit opnieuw geëvalueerd worden.

Om onze meest kwetsbare inwoners te beschermen, wordt tenslotte de bezoekregeling in Residentie Van Horick herzien. Het houden van afstand is immers de beste garantie dat er geen besmettingen plaatsvinden. Daarom is sinds maandag 27 juli bezoek op de kamer niet meer mogelijk. Het bezoek zal opnieuw op afspraak in tenten doorgaan.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise