Verzet tegen alweer nieuw bouwproject

Alweer een nieuw bouwproject van Matexi in de al flink verzadigde Stationsstraat stuit op verzet. Er zijn een vijftigtal bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. “Je staat hier nu ‘s morgens al van 6 tot 10 uur in de file. Ook onze privacy komt in het gedrang”, klinkt het. Het college neemt pas begin mei een beslissing. Schepen Sonja Becq (CD&V) ziet de aanhoudende bouwwoede in de dorpskern intussen met lede ogen aan. “Ik sta voor voldongen feiten.”

Het nieuwe bouwproject van Matexi in de Stationsstraat omvat een kantoor, 7 appartementen en vier woningen met gemeenschappelijke parkeergarage. Niet iedereen ziet dat zitten want tijdens het openbaar onderzoek kwamen 8 individuele bezwaren en nog eens twee petities met respectievelijk 27 en 12 handtekeningen binnen.
Die zijn onder meer afkomstig van de bewoners van het aangrenzende wooncomplex De Mouterij. “Deze straat is nu al oververzadigd. Je staat hier ‘s morgens van 6 tot 10 uur in de file”, zucht August Gooris, de voorzitter van de eigenaars. “Daarnaast is er nu al een gebrek aan parkeergelegenheid. Dat gaat dus nog erger worden.”

“Daarenboven is het feit dat ze achter het appartementsblok ook nog eens vier woningen gaan bouwen problematisch. Wij vrezen daardoor ook voor inkijk. We hebben betaald voor onze schitterende terrassen én de bijhorende privacy. Als het college dit goedkeurt gaan we zeker in beroep.”

“We hebben geen probleem met bouwen, wél met het gebrek aan visie”, benadrukt Gooris. “Mijn vrouw en ik zeggen vaak al lachend tegen mekaar als we wat verloren gereden zijn met de fiets: ‘Gewoon uitkijken naar de ‘woontorens’ van Wolvertem…”

“Vooral de woningen die meer achteruit zouden worden opgetrokken zorgen voor wrevel”, weet schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V). “Er is wel voorzien dat het daar maar om één verdieping gaat in plaats van drie met bovendien een plat dak. Op die manier is men toch al op voorhand tegen mogelijke bezwaren ingegaan. Een beslissing van het schepencollege over de bouwvergunning komt er echter pas begin mei.”

De ongebreidelde bouwwoede in Wolvertem gaat dus voort. Heel wat inwoners herkennen hun dorp niet meer. “Sommige mensen verwijten mij dat maar ik sta voor voldongen feiten. In de vorige legislatuur zijn er twee ruimtelijke uitvoeringsplannen voor Meise en Wolvertem vastgelegd. Daarin werd ingezet op de verdichting van de centra. De veranderingen die dat met zich mee zou brengen zijn blijkbaar toch niet goed ingeschat. Zo blijft er duidelijk nog onvoldoende groen over. We zijn nu gebonden aan die RUP’s. We proberen nog zoveel mogelijk uit de brand te slepen door hier en daar wat aanpassingen op te leggen maar we kunnen dat enkel binnen die vastgelegde krijtlijnen. Het dorpskarakter van Wolvertem verdwijnt en dat is jammer…”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise