A12 krijgt op- en afrittencomplex in 2019

Het fameuze ‘zwarte’ kruispunt ter hoogte van Londerzeel wordt eind 2019 vervangen door een volwaardig op- en afrittencomplex met twee bruggen. De verkeerslichten aan de Kerkhofstraat, waar het steevast aanschuiven is tijdens de spitsuren, zullen dus verdwijnen. “Deze investeringen gaan een voelbaar verschil maken: meer verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruikers en betere doorstroming voor het verkeer”, stelt de Londerzeelse burgemeester Nadia Sminate (N-VA).

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts maakt geld vrij voor de aanleg van een volwaardig op- en afrittencomplex op de A12 ter hoogte van Londerzeel zuid. De verkeerslichten ter hoogte van de Kerkhofstraat zullen dus in de nabije toekomst verdwijnen.

“Dit is geweldig nieuws voor Londerzeel en Meise”, zeggen burgemeester Nadia Sminate (N-VA) van Londerzeel en de Meisese schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). “Deze investeringen gaan een voelbaar verschil maken. Meer verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruikers, betere doorstroming voor het verkeer. We zijn alvast zeer blij dat er na dertig jaar praten eindelijk actie wordt ondernomen in dit dossier”.

Het project kadert binnen de omvorming van de A12 tot autosnelweg. “Het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg was in de oorspronkelijke lijst van de gevaarlijke kruispunten opgenomen. In 2010 werden al verbeteringswerken uitgevoerd om het kruispunt, in afwachting van de ingrijpende werken, al veiliger in te richten.

Een structurele aanpak van dit kruispunt dringt zich echter op.”

Het nieuwe op- en afrittencomplex omvat een ongelijkgrondse aanleg van de A12 onder de Kerkhofstraat, met een tweede brug over de A12 voor de afwikkeling van het verkeer van de op- en afritten, van de bestaande bedrijvigheid (Sarens, Geeroms) en van de mogelijke toekomstige bedrijvenzones.

Voor het project is een studiebureau aangesteld voor de uitwerking van het ontwerp tot aanbestedingsdossier, evenals voor het opstellen van de rapporten in het kader van de bepaling van de milieueffecten (MER). Ook zijn er al een groot deel van de onteigeningen gerealiseerd. In het project is er afstemming gebeurd met het project van de sneltram van De Lijn.

De ingrijpende werken zullen plaatsvinden in 2019 en er is 60 miljoen euro voorzien.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise