ANPR-camera's nog steeds niet actief

 

De ANPR-camera’s in de politiezone Kapelle-Londerzeel-Meise (KLM) functioneren nog steeds niet. “Eind 2015 was nochtans alles al geregeld”, sneert de Londerzeelse CD&V. “Een dergelijke grote investering (350.000 euro, red.) in de veiligheid van de burgers moest vandaag al renderen…” Volgens burgemeester Nadia Sminate (N-VA) valt de gemeente niks te verwijten. “In oktober zijn nog testen voorzien maar voor het einde van jaar moet het systeem operationeel zijn.”

Eind 2015 werd op de Kerkhofstraat vlakbij de A12 de eerste zogenaamde ANPR-camera in de politiezone KLM met de nodige bombarie in gebruik genomen. Met de slimme camera met nummerplaatherkenning zou de politie verdachte voertuigen snel traceren en criminelen opsporen.

Zou want een en ander bleef tot op vandaag dode letter. Er werden nog tien andere soortgelijke camera’s geplaatst op de op- en afritten van de A12 in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. In Meise is dat aan de Londerzeelsesteenweg, het Rondplein en de Vilvoordsesteenweg. In Londerzeel aan de Kerkhofstraat, de Technologielaan/Weverstraat en de Meerstraat. In Kapelle-op-den-Bos aan de Technologielaan/Oudemanstraat. Het was ook de bedoeling om dergelijke camera’s later ook op andere wegen in de zone te plaatsen.

Negen maanden later functioneert het systeem echter nog steeds niet. CD&V Londerzeel, naar eigen zeggen voorvechter van de camera’s toen de partij nog in de meerderheid zat, eist dat er vaart wordt gemaakt. “Einde 2015 was alles geregeld voor de ANPR’s”, klinkt het. “Er was een beslissing van de politieraad; voldoende budgetten waren voorzien; subsidies waren toegekend; de bestelling was geplaatst en in uitvoering; opleidingen waren gepland; en de nodige gemeenteraadsbeslissingen waren genomen. In principe moest alles dus operationeel zijn begin 2016.”

CD&V wijst hiervoor richting burgemeester Sminate. “Aan het in werking stellen van deze camera’s moest topprioriteit zijn gegeven. Een dergelijke grote investering in de veiligheid van de burgers moest vandaag al renderen.” De kostprijs voor de zone KLM ongeveer 350.000 euro waarvan 40 % ten laste van Londerzeel. Een deel werd mede gefinancierd vanuit de provincie.

Volgens burgemeester Nadia Sminate is er zeker niet getalmd in het dossier. “De vooropgestelde datum van begin 2016 door CD&V bleek gewoon een verre van realistische datum te zijn vermits al de camera’s maar geplaatst werden tegen eind juni…”, reageert ze. “Alle camera’s zijn intussen gebruiksklaar op één exemplaar aan de Kerkhofstraat na. Daar zullen in oktober nog testen worden uitgevoerd door Proximus samen met de politie. Anderzijds is er ook een tekort aan federale capaciteit om alle ‘hits’ in Leuven te registreren. We hebben nu een deal afgesproken dat men voorlopig enkel ‘hits’ in verband met diefstallen zal registreren. We blijven echter aandringen op extra capaciteit om zo snel mogelijk op alle mogelijke misdrijven te focussen. Het ligt dus voor alle duidelijkheid niet in onze handen. Onze politiemensen zijn al langer klaar. Maar voor het einde van het jaar moet het systeem zeker operationeel zijn.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise