“Wij kunnen het onkruid zelf niet meer de baas”

 

De gemeente Meise moet een firma inhuren om de straten enigszins onkruidvrij te helpen houden. Het eigen personeel van de Groendienst kan het vele werk namelijk niet meer aan. Door de Europese regelgeving mogen gemeentebesturen geen chemische producten meer gebruiken om onkruid te bestrijden. Daardoor tiert het groen op veel plaatsen weelderig, tot ergernis van vele inwoners.

Zoals heel wat inwoners al hebben vastgesteld kan de Groendienst het vele onkruid in de gemeente niet meer de baas. Dat stelt ook schepen van Leefmilieu Paul Van Doorslaer (N-VA) vast. “Er mogen sinds begin 2015 geen pesticiden meer gebruikt worden van Europa omdat dat slecht is voor de volksgezondheid”, legt hij uit. “Ik ben daarmee volledig akkoord, maar ze bieden ons geen enkel alternatief. Vorig jaar viel een en ander nog mee door de droge weersomstandigheden maar nu door de warmte en de natte maand juni is alles enorm gegroeid. Het is voor ons dan ook gewoon dweilen met de kraan open.”

Van Doorslaer vindt dat Europa geld moet even aan de gemeenten zodat ze pakweg 1/3 van het groenwerk kunnen uitbesteden. “Dat is ook wat we nu zelf – met eigen middelen – voor een deel hebben gedaan. Een firma is begonnen met de Neromstraat, Kapellelaan, Broekstraat en de Sterckxlaan onkruidvrij te maken. Dat kost ons 10.000 euro maar het is nodig. Voor de andere straten is onze borstelveegmachine krachtig genoeg maar hier groeit het onkruid te hardnekkig.”

“Onze Groendienst, die bestaat uit 15 personeelsleden, is gewoonweg onderbemand”, gaat de schepen verder. “Zij moeten het onkruid te lijf gaan met enkel gasbranders en heet water. Maar op die manier vorder je amper 1 kilometer per dag… Terwijl we 300 kilometer wegen moeten onderhouden én de kerkhoven. Ook voor de werklui zelf is dit allemaal zeer demotiverend. Vroeger was er twee keer per seizoen een maaibeurt voorzien en alles lag er deftig bij. Nu staat het onkruid er twee of drie weken later terug. Het is gewoon allemaal veel arbeidsintensiever geworden.”

Voor extra personeel is er geen budgettaire ruimte. Mogelijk wordt het inzetten van externe firma’s ook in de toekomst wel een vast patroon. “Dan kan er eventueel een raamcontract afgesloten worden met de betreffende firma aan voordeligere voorwaarden. Maar ook dan zal er geld voor moeten worden voorzien op de begroting…”

Van Doorslaer houdt nog één troef achter de hand. “Ik heb een middel in gedachten dat de bestrijding toch wat vlotter kan doen gaan. Het gaat om een middeltje uit grootmoeders tijd: heet water met daarin azijn. Dat pas ik zelf privé toe en het is heel efficiënt want het onkruid gaat meteen kapot. Bovendien is het ook wettelijk perfect toegelaten. Ik ga dit alleszins voorleggen op het college zodat onze Groendienst van dit procédé gebruik kan maken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise