“Voetweg open of naar vredegerecht”

 

Drie jaar na de belofte van de gemeente om voetweg 59 terug open te stellen, is daar nog steeds niks van in huis gekomen. De initiatiefnemers van een petitie destijds dreigen er nu mee om naar het vredegerecht te stappen. Het wegje loopt tussen de Meuzegemstraat en Blakenberg maar maakt in de praktijk nog steeds deel uit van een landbouwveld dat gewoon wordt ingezaaid. Schepen Jonathan De Valck (N-VA) wil dat er schot in de zaak komt.

Voetweg 59 loopt tussen de Meuzegemstraat en Blakenberge. Met het blote oog valt er vandaag nauwelijks iets van te zien. De weg – op papier 1,6 meter breed – is totaal niet onderhouden en gaat even verder gewoon over in een dichtbegroeid maïsveld. Pierre De Nil en LieveVranckaert zijn al jarenlang bezig met de problematiek. “Al in 1999 heeft de gouverneur al beslist dat die open moest. Kan je nagaan…”

Drie jaar geleden diende het echtpaar een petitie in met 232 handtekeningen. Daarop beloofde de gemeente formeel om de weg open te stellen. “Dat is drie jaar later nog steeds dode letter. Beloven, beloven en nog eens beloven.”

De weg loopt door de eigendom van twee landbouwers. “Een van hen heeft al een aanvraag tot verlegging ingediend langs zijn perceelsgrens. Die is goedgekeurd maar er gebeurt niks. Elk jaar wordt die grond opnieuw ingezaaid en wordt er geen ruimte voorzien voor voetgangers. Nu de maïs hoog staat kan je helemaal niet meer door. Ik ben niet tegen de boeren maar als we dat allemaal laten gebeuren is er gewoon geen natuur meer om door te wandelen.”

De weg loopt langs het ouderlijk huis van Lieve. “Dat huis staat er al sinds 1834 en die voetweg is er altijd geweest. Ik heb er nog gespeeld als kind. Heel de buurt speelde daar…”

De voetweg maakt dan ook een mooie verbinding. “Je vermijdt de drukke Meuzegemstraat waar veel te snel gereden wordt. Als er vanuit de parochie wandelingen worden georganiseerd moet je hier op straat wandelen. Dat riskeer je niet met kinderen. De voetweg sluit ook mooi aan op voetweg 102 vanaf de Veilinglaan.”

Maar dat is dus vandaag een utopie. “Als er nu niets beweegt in de zaak dan stappen wij naar de vrederechter.”

Gemeenteraadslid Marie-Jeanne Thaelemans kaartte de kwestie aan op de gemeenteraad.

Schepen Jonathan De Valck (N-VA) wil dat de voetweg wel degelijk wordt opengesteld. “Begin dit jaar was er een vergadering op het gemeentehuis met op één na alle aanpalende eigenaars”, zegt hij. “Daarin werd hen duidelijk gemaakt dat de voetweg open moet. Tijdens die vergadering werd het idee gelanceerd om de voetweg te verleggen langsheen de perceelsgrenzen. Dat heeft voor de eigenaars het voordeel dat de voetweg niet dwars door hun achtertuin, weide of landbouwgrond loopt. Dit komt ook ten goede van de voetweg zelf. De aanpalende eigenaars waren dat idee toen wel genegen. Ook de provincie, die hiervoor haar fiat moet geven, zag dat zitten.”

Maar om dat in orde te brengen, moeten de eigenaars een officiële aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. “Momenteel is het nog wachten op die aanvraag van de eigenaars. De bal ligt dus in hun kamp. Ze hebben nu een mooie kans om de hinder op hun gronden te minimaliseren. Indien zij geen actie ondernemen, is de gemeente op termijn genoodzaakt de voetweg ambtshalve te openen op kosten van de eigenaars.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise