Te veel reeën en ganzen in Plantentuin

De talrijke Canadese ganzen en reeën in de Plantentuin Meise zorgen steeds meer voor overlast en schade. Het gaat over grote hoeveelheden uitwerpselen en het feit dat de dieren al eens aan jonge plantjes en bomen durven knabbelen.

“Het probleem duikt op met vlagen maar wordt wel steeds acuter. Er moet iets gebeuren”, zegt Koen Es van de Plantentuin. Er wordt nu onderzocht voor welke diervriendelijke oplossing best gekozen wordt.

In de Plantentuin verblijven naar schatting 250 Canadese ganzen tijdens de ruitijd, met vervuiling van de wegen, gazons en het vijverwater als gevolg. Het aantal reeën wordt op acht tot tien geschat, en dat leidt tot vraatschade aan de plantencollectie.

De parkbeheerder probeert zoveel mogelijk nieuwe aangeplante bomen en struiken af te schermen, maar dat is niet voldoende. “We denken er ook over na of we niet een aantal dieren moeten afvangen om de populatie te beperken”, zegt woordvoerder Koen Es van de Plantentuin Meise.

“Hoe graag we die dieren ook zien, als ze in overtal aanwezig zijn, beginnen ze last te vertonen. Ook bezoekers klagen over uitwerpselen van de ganzen overal. Het is geenszins de bedoeling om die dieren volledig te weren, want beiden zijn heel mooie surplussen voor bezoekers, maar een te grote populatie kan niet.”

Een formele beslissing over wat er zal gebeuren, werd nog niet genomen. “Wel vroegen we al een advies over de mogelijkheden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).”

Die bestudeerde verschillende alternatieven. Aangezien de Plantentuin niet deel uitmaakt van een erkende wildbeheerseenheid, is reguliere bejaging van ree er niet mogelijk. Wel zou afschot onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn. Het vangen via kast- of kooivallen vindt het INBO niet evident of aangewezen. Mogelijk zit de oplossing hem in het plaatsen van een “reedichte” omheining rond het 92 ha grote domein.

“De reeën kunnen hier vrij in en uit. Daarvoor is de huidige omheining niet hoog genoeg. Al hebben we de indruk dat er ook één ‘familie’ is die hier meestal blijft…”

Voor de ganzen wijst het INBO erop dat het binnen het huidige Vlaams beleidskader “zeker aangewezen” is om de aantallen drastisch te reduceren. Een afvangst wordt best geïntegreerd in een groter geheel van acties binnen de provincie, aldus nog het advies. “De ganzen zitten hier op hun gemak. Ze broeden op ‘het eiland’, waar geen bezoekers komen. Mogelijk is laserlicht een optie zodat ze zich niet meer zo veilig voelen.”

“We gaan de voorstellen rustig bekijken. Maar dat er iets moet gebeuren staat vast”, besluit Es.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise