Bouw jeugdcentrum Liedekerke start in voorjaar 2014

De Liedekerkse meerderheidspartijen, CD&V en SP.A hakten donderdag de laatste definitieve knopen door over het voorstel van budget en meerjarenplan voor de periode 2014-2019.

Het plan wordt op 19 december voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onder meer over het geplande jeugdcentrum was de laatste dagen onzekerheid gerezen bij de jeugdraad, die vreesde dat de bouw opnieuw zou worden uitgesteld bij gebrek aan geld.

In een persbericht benadrukken CD&V en SP.A dat de bouw van het jeugdcentrum wel degelijk een investeringsproject is dat wordt uitgevoerd.

‘De nood aan een goed werkend jeugdcentrum is steeds aangeduid als een beleidsprioriteit voor deze bestuursperiode en dit blijft ook zo’, aldus de meerderheidspartijen.

‘De procedure voor de aanduiding van een aannemer is trouwens thans lopende, zodat de bouw in de eerste jaarhelft van 2014 start.’

Het meerjarenplan wordt, volgens de meerderheid, uitgevoerd zonder bijkomende besparingen, zonder ontslagen en zonder belastingverhogingen.

‘Bovendien zijn de inkomsten voorzichtig geraamd en worden de uitgaven eerder aan de ruime kant ingeschat.’

Liedekerke verhoogde de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing al eind vorig jaar.

Foto: Jacky Delcour