Nieuwe tramverbindingen kruisen Meise en Vilvoorde

De Vlaamse regering keurde vrijdag drie tramtracés van het Brabantnet goed, die prioritair zullen worden uitgewerkt.

Daar is ook de tramverbinding Brussel-Willebroek bij met het tracé ten westen van de A12 tot Londerzeel, over grondgebied Meise.

Van daar wordt Willebroek bereikt via de oostkant van de A12. Dit betekent dat de tramlijn in Willebroek tussen de A12 en het Fort van Breendonk zal liggen.

Voorts krijgt ook het traject tussen Jette en Zaventem Luchthaven groen licht.

Deze lijn zal tussen Heizel en Vilvoorde VTM lopen via de Romeinse Steenweg en de Sint-Annalaan.

Van VTM tot Vilvoorde Station loopt het traject langs de Medialaan, de bedding tussen de Belgiëlaan en de Steenweg op Koningslo, de Jacob Smitslaan, de Rubensstraat, de Vuurkruisenlaan, het Heldenplein en uiteindelijk de Stationslei.

Via de CAT-site en de Woluwelaan gaat het naar de luchthaven van Zaventem.

Onderzoek naar concrete invulling

Nu er duidelijkheid is over de ligging van de tramtracés, gaat De Lijn met de lokale besturen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de MIVB en mobiliteitsorganisaties, alsook met stakeholders en bewoners overleggen hoe de tramlijnen vorm kunnen krijgen.

Eerst moeten nog het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de project-MER’s worden opgesteld. In het RUP wordt onder andere bepaald hoe de tramlijnen er concreet zullen uitzien, hoe ze kunnen worden ingepast in de bestaande weginfrastructuur en waar de haltes kunnen komen.

Binnen de procedures van het RUP en de project-MER’s zijn twee inspraakmomenten voorzien.

Ook De Lijn zal infomomenten organiseren waarop alle betrokkenen hun bezorgdheden en ideeën kenbaar kunnen maken.

De doelstelling is de trams in 2020 te kunnen testen en mogelijk ook in dienst te kunnen stellen.

De plannen voor tramlijn Ninove-Brussel zijn officieel nog niet afgevoerd, maar De Lijn had eerder al aangegeven voorkeur te willen geven aan de drie thans goedgekeurde lijnen, omdat die volgens de studie van De Lijn financieel de minst verlieslatende zijn.

tramlijnen meise vilvoorde 2

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise