Stationsomgeving Liedekerke: onderbreking drinkwater

In de stationsomgeving van Liedekerke voert de watermaatschappij in de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 september tussen 20 uur en 7 uur werken uit aan de drinkwaterleiding. Ze worden ’s nachts uitgevoerd omdat het waterverbruik dan minimaal is.

Tijdens deze werken kan de watervoorziening onderbroken zijn in Affligemstraat, vanaf het station tot Teralfene, plus in de Nijverheidszone Begijnenmeers. Ook verminderde druk en lichte verkleuring van het drinkwater op het hele Liedekerkse waternet is mogelijk.

Een stand van zaken over de andere werkzaamheden in het project stationsomgeving:

  • De werken aan de parkeerplaatsen in de Affligemstraat zijn ondertussen afgerond.
  • De hoofdaannemer maakte de rotonde volledig vrij voor de verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijen. Deze werken zijn momenteel volop aan de gang.
  • Eenmaal afgerond start de aannemer met de aanleg van een tijdelijke rijweg langs één zijde van de rotonde, zodat verkeer in beide richtingen tussen Denderleeuw en de E40 mogelijk blijft. Deze tijdelijke rijweg wordt op 3 oktober in dienst en blijft in gebruik tot mei 2014. De omleiding via de Nijverheidszone Begijnenmeers blijft van kracht.
  • Voor de aanleg van de Ecobrug is de hoofdaannemer gestart met de voorbereidende werken om de palen van de Ecobrug te plaatsen.
  • Op maandag 30 september starten de nutsmaatschappijen met de tweede fase van hun werken, tussen de rotonde en het station aan de onpare zijde. Die nemen een tweetal werken in beslag. De handelaars blijven, met behulp van loopbruggen, steeds bereikbaar.

stationsomgeving Liedekerke werken