Team Lijst Burgemeester komt naar inwoners toe met de ‘Lennikse enquête’

Met de enquête wil Team Lijst Burgemeester graag de mening van de Lennikenaar horen over enkele cruciale onderwerpen. Onderwerpen zijn onder andere de herbestemming van de kerken, verkeersveiligheid, doven van de openbare verlichting tijdens de nacht, verwezenlijkingen & evenementen, bouwen in de dorpskernen en het bewaren van de open ruimte, sportgelegenheid, middenstand & horeca en parkeergelegenheid. Vanaf nu zal in heel Lennik deze enquête in de brievenbus vallen.

“Je kan een van de leden van Team Lijst Burgemeester in de loop van de maand september aan jouw deur verwachten, want we proberen zoveel mogelijk de enquêtes zelf op te halen zodat we rechtstreeks naar u kunnen luisteren”, klinkt het. “Jouw mening geven kan op papier, via een QR code of online via onze website www.lijstburgemeesterlennik.eu. Met die resultaten kunnen wij dan als partij aan de slag om ons programma voor de volgende jaren op te stellen. Bovendien geeft het ons ook de kans bij de mensen langs te gaan en te horen wat hun ervaringen in Lennik zijn, ook los van de vragen in de enquête.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland