Nieuwe sportcampus op Dooren in steigers

Zeggen dat Merchtem een gemeente is met veel sportclubs is een open deur in trappen. Wie sport en beweegt in Merchtem weet ook dat de sportinfrastructuur vandaag uit zijn voegen barst. Een uitbreiding van de sportmogelijkheden is dan ook nodig. Het RUP Sport moet zorgen voor die extra sport- en recreatieruimte.

Op de laatste gemeenteraad werd het RUP Sport een eerste keer vastgesteld. CD&V-plus, LVB en Groen stemden voor, N-VA en PRO onthielden zich bij de stemming. N-VA zou er graag de integratie zien van een polyvalente zaal. PRO had heel wat vragen bij dit project, onder meer over het financiële plaatje. Er volgt nu een openbaar onderzoek. Het RUP Sport wordt definitief vastgesteld midden volgend jaar.

“Onze infrastructuur is verzadigd, daarom dringt een uitbreiding van de gemeentelijke sportaccommodatie zich op. Met de eerste vaststelling is een eerste stap gezet,” zegt schepen van Sport Toon Luypaert (CD&V-plus).

Toon Luypaert begon aan het begin van deze legislatuur, samen met de sportdienst, met een algemene bevraging van de Merchtemse sportclubs . Zo werden hun noden en toekomstplannen in kaart gebracht. Daaruit bleek dat een aantal clubs vandaag zonevreemd liggen, iets wat het uitbreiden van hun infrastructuur onmogelijk maakt. Andere clubs zijn dan weer heel hard gegroeid en botsen op de limieten van de accommodatie.

“Ook de nood aan opslagruimte was bij quasi alle verenigingen heel groot. Daarom voorzien we ook een verenigingsschuur om sport- en werkingsmateriaal in op te slaan,” gaat Luypaert verder.

Op basis van de noden-en behoeftebevraging zijn de plannen voor een grote uitbreiding van de sportvelden aan de Dooren ontwikkeld door studiebureau Antea. Deze plannen zijn ondertussen verder afgetoetst bij de sportraad, de jeugdraad, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, de Vlaamse overheid,…

Het gemeentebestuur is in samenwerking met de Vlaamse overheid momenteel ook volop bezig om de gronden te verwerven. Het gaat om ongeveer tien hectaren en hiervoor is een miljoen euro voorzien.

De definitieve invulling ligt nog niet vast, die kan in de loop der jaren nog wijzigen. “Wel is het zeer belangrijk om voldoende bijkomende oppervlakte te voorzien. Op deze manier krijgen sporten in de gemeente alle kansen in de toekomst,” besluit Luypaert. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk