Gerestaureerde ijskelder van domein Levenslust werd winterverblijfplaats voor vleermuizen

Onlangs vond de feestelijke opening plaats van de gerestaureerde ijskleder van domein Levenslust in Lennik. De voormalige ijskelder werd omgebouwd tot winterverblijfplaats voor vleermuizen. Twee baardvleermuizen voelen zich er al thuis. “Een mooi staaltje van hoe opgroeien hand in hand gaat met natuur en erfgoed.”

​De ijskelder – een mooi staaltje van baksteenmetselwerk – lag er lange tijd verscholen bij, goed geïntegreerd in een beboste heuvel. ​​Drie bomen die de toegang belemmerden werden geveld en drie nieuwe bomen werden elders op het domein geplant. ​​Vervolgens werden de keermuren blootgelegd en opnieuw opgemetst. ​​Daarna kwam het herstel van de bakstenen muren in de gang en het ophangen van holle bakstenen in de kuip aan de beurt. ​​​“Als laatste werden drie stalen deuren herplaatst”, vertelt Anneleen Vanderputten van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. “Zij dienen om de stabiliteit van de temperatuur en vochtigheid in de ruimtes te garanderen. Met hun smalle invliegopeningen trekken ze vleermuizen aan en houden ze vijanden buiten. Nu straalt de ijskelder als voorheen.”

Financiële steun

​Het idee om de ijskelder te restaureren tot winterverblijfplaats voor vleermuizen dateert niet van gisteren. Al in 2011 werd een eerste overeenkomst ondertekend tussen Natuurpunt M.O.Lennik en de directie van Levenslust om de herontdekte ijskelder te herstellen en te herbestemmen voor vleermuizen. ​​Monumentenwacht Vlaams-Brabant inspecteerde in 2021 de bouwkundige toestand van de ijskelder. Vleermuizenwerkgroep Myotis gaf aan wat vleermuizen aantrekkelijk vinden voor een winterverblijf. ​​De provincie Vlaams-Brabant komt voor 12.000 euro tussen in de kosten via de 360°-erfgoedsubsidies. Met deze financiële steun kan het Regionaal Landschap klein waardevol niet-beschermd erfgoed herwaarderen met het omringende landschap. Daarnaast kreeg het project ook een Natuur-subsidie van 16.267 euro van de Vlaamse overheid en een bijdrage van 5.000 euro cofinanciering door Levenslust vzw. ​​​​“We ondersteunen de restauratie van dergelijke kleine erfgoedelementen met het omringende landschap met de subsidie in het kader van 360°-erfgoedprojecten en met inhoudelijke expertise van Monumentenwacht Vlaams-Brabant. De herbestemming tot verblijfplaats voor vleermuizen blaast dit ‘kleine’ erfgoed nieuw leven in en blijft het in de toekomst gevrijwaard ”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

​​Levenslust vzw ondersteunt jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis. Daarbij staat diversiteit centraal. “Dat hier nu ook de ijskelder ingericht werd als vleermuizenverblijfplaats, is een mooi staaltje van hoe opgroeien hand in hand gaat met natuur en erfgoed”, zegt Isabelle Laminé van Levenslust.

De ijskelder is beperkt toegankelijk voor het publiek om de rust van de vleermuizen te bewaren. ​​De bezoekmomenten kan men vinden via Vleermuizenwerkgroep Myotis.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland