Mobiliteitsmaatregelen in uitvoering vanaf najaar

Vanaf dit najaar worden de maatregelen van het nieuwe mobiliteitsplan zoals eenrichtingsstraten, harde knippen om doorgaand verkeer te weren en parkeermaatregelen ingevoerd.

“Op basis van een bewonersenquĂȘte met meer dan 2.500 volwassenen en om en bij de 500 minderjarige deelnemers werden vier duidelijke ambities vastgelegd in het mobiliteitsplan”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Dit plan moet zorgen voor een leefbaar, veilig en bereikbaar Grimbergen en daarnaast gestalte geven aan een duurzaam parkeerbeleid.”

Na tal van informatiemomenten ontving de gemeente zo’n 4.000 verschillende meningen. “Die werden omgezet in een nieuw mobiliteitsplan. Onder andere de zones 30 in zowel Grimbergen-centrum, Strombeek-Bever als Beigem worden sterk uitgebreid en worden deels ook fietszones. De dorpscentra worden zo vooral op maat van voetgangers en fietsers gemaakt.

De verschillende aanpassingen zullen stelselmatig worden doorgevoerd. “Sommige zullen al vanaf de herfst zichtbaar zijn, anderen pas over een jaar. Actiepunten die grote infrastructurele werken vereisen, zullen op langere termijn worden gebudgetteerd en gerealiseerd.”

Alle burgers ontvangen in de zomer een krantje in hun bus met de uitleg over het nieuwe mobiliteitsplan. “Voor elke concrete uitvoering zal de burger op wijk- en straatniveau geïnformeerd en betrokken worden. Ook bij de evaluatie en eventuele bijsturingen zullen de burgers even intensief betrokken worden als bij de opmaak.”

Meer info op www.grimbergen.be/mobiliteitsplan-grimbergen

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise