Kris Poelaert nieuwe senator voor CD&V

De nationale partijraad van CD&V heeft, op voorstel van voorzitter Sammy Mahdi, Kris Poelaert aangeduid als nieuwe senator voor de CD&V-fractie. Enkele weken geleden besloot Maud Van Walleghem haar mandaat in het Senaat neer te leggen omwille van persoonlijke redenen. Maud was een zogenaamd gecoöpteerd senator, wat betekent dat de partij een opvolger diende aan te duiden. Daarbij viel de keuze van de partijraad op Kris Poelaert, momenteel burgemeester van de Vlaams-Brabantse gemeente Herne.

Poelaert is ondertussen al meer dan 20 jaar burgervader in Herne, een landelijke gemeente met ongeveer 6.500 inwoners. Hij bouwde als burgervader de afgelopen decennia bijzonder veel geloofwaardigheid en gedragenheid op bij zijn inwoners en wordt gezien als een van de sterkhouders in het Vlaams-Brabantse Pajottenland, boven partijgrenzen heen. Dit omwille van zijn typerende politieke stijl als warme burgervader die dagelijks op een authentieke en oprechte manier luistert naar de bezorgdheden van mensen in de Dorpsstraat. Het zijn nét die mensen die vandaag te vaak het gevoel hebben dat politiek Brussel steeds verder af staat van hun eigen leefwereld en vergeten te worden door beleid dat ver weg in Brussel gemaakt wordt. Met een bovenlokaal mandaat voor Kris Poelaert wil CD&V de stem van landelijk Vlaanderen en de Dorpsstraat luider laten weerklinken in de Wetstraat. Bovendien kiest de partij met Kris Poelaert voor een nieuw gezicht en wordt zo verder gegaan met de vernieuwingsoperatie die de partij gestart is. Eerder al werden met onder meer Nicole de Moor en Jo Brouns nieuwe gezichten gelanceerd.

De geknipte figuur

“Er moet terug meer respect zijn voor landelijk Vlaanderen. De bezorgdheden van mensen die in landelijke gemeenten wonen, verdienen meer aandacht in Brussel”, aldus nationaal voorzitter Sammy Mahdi. “We moeten voorkomen dat belangrijke beslissingen zomaar van bovenaf uit Brussel opgelegd worden, zonder rekening te houden met de realiteit en gevoeligheden op het terrein. Net daarom is het zo belangrijk dat inwoners van landelijke gemeenten in politiek Brussel vertegenwoordigd worden door grassroots politici die als geen ander weten wat er leeft bij mensen. Kris Poelaert is als burgemeester van een plattelandsgemeente de geknipte figuur om de stem van landelijk Vlaanderen en iedereen die zich vergeten voelt, te vertolken in Brussel. Altijd met de voeten op grond, met een flinke portie gezond boerenverstand die Vlaanderen kenmerkt en vertrekkend vanuit een oprecht engagement voor wat mensen ’s nachts wakker houdt.

“Het is algemeen geweten dat we als partij een koele minnaar zijn van de Senaat in haar huidige vorm”, vult Kris Poelaert aan. “Maar zolang de instelling bestaat, hebben we ook de plicht als politici om er mee aan de slag te gaan en ze zo nuttig mogelijk te gebruiken. Ik wil mijn mandaat in de Senaat dan ook gebruiken als instrument om enkele belangrijke thema’s op de politieke agenda te zetten en er zo publieke aandacht voor te vragen. Denk maar aan thema’s als de basisdienstverlening in landelijke gemeenten of de organisatie van de gezondheidszorg op mensenmaat. Als ik in de beperkte tijd die me rest in de Senaat enkele van deze onderwerpen op de agenda kan zetten en zaadjes kan planten voor oplossingen zowel op federaal als Vlaams niveau, dan is mijn mandaat geslaagd.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland