Noordrandgemeenten voelen zich ‘genegeerd’ door nieuwe omgevingsvergunning luchthaven: “Demir heeft Doos van Pandora geopend”

Vanuit de vijf Noordrandgemeenten Vilvoorde, Machelen, Meise, Grimbergen en Wemmel, die in het dossier aan één zeel trokken tot nog toe, is er ‘verbazing’ over de toegekende vergunning door minister Demir voor Brussels Airport.

“De suggesties en voorwaarden die de vijf Noordrandgemeenten uit de directe omgeving van de luchthaven hadden bepleit tijdens de consultatieprocedure worden zo goed als volledig genegeerd”, reageert Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit).

De burgemeesters stellen vast dat de leefbaarheid van de Noordrand blijkbaar van geen tel is. “De minister blijkt blind mee te gaan in het pleidooi van de uitbater. Het voorziene plafond van 240.000 vluchten per jaar maakt een verdere groei mogelijk van 13 procent. De stille nachten tussen 1 en 5 uur worden wel heel korte nachten; en de meest lawaaierige toestellen mogen landen tot 23 uur en opstijgen vanaf 7 uur. Van een betere spreiding van de lawaaioverlast is er geen spoor.”

“Waar de extra vrachtwagens die onvermijdelijk gepaard gaan met de voorziene groei van de cargo zullen parkeren blijft een mysterie”, vervolgt Bonte. “Rekening houdend met het feit dat Vlaanderen nauwelijks toeziet op de naleving van de milieuvoorwaarden zal deze vergunning de leefbaarheid van de Noordrand verder aantasten. Het ziet er naar uit dat de minister klakkeloos het pleidooi van VOKA is gevolgd en geen enkel oog heeft voor de leefbaarheids- en milieuhinder van een verder groeiende cargo- en passagiersluchthaven.”

“Ik vrees dat door het niet volgen van het advies van haar eigen diensten, en het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie grotendeels naast zich neerlegt, de minister de Doos van Pandora heeft geopend. Het is zo goed als ondenkbaar dat deze vergunning niet zwaar wordt aangevochten met alle rechtsonzekerheid tot gevolg. Dit kan onze economische motor missen als kiespijn. De Noordrandgemeenten hebben al eerder gewaarschuwd dat de luchthaven van Zaventem een duurzaam kader nodig heeft die de economische kracht verzoent met de leefbaarheid voor de meer dan 100.000 direct omwonenden van de luchthaven. De uitgereikte vergunning maakt deze verzoening hoegenaamd niet.”

De vijf Noordrandgemeenten zullen de vergunning verder grondig bestuderen om hun verdere positie te bepalen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise