Sint-Jozefsschool breidt uit en vernieuwt

In de Sint-Jozefsschool vond zopas de plechtige inhuldiging plaats van de nieuwe en vernieuwde gebouwen. De school ontstond bijna 175 jaar geleden onder impuls van de toenmalige eerwaarde pastoor Claes, die de congregatie van Sint-Jozef liet oprichten.

Geruime tijd was de school enkel toegankelijk voor meisjes. Maar in de jaren ’70 kwam er van hogerhand de verplichting om gemengd onderwijs aan te bieden en zo deden de eerste jongens hun intrede in 1973. Een belangrijke persoon in de opbouw van de school was zeker zuster Marthe die na de oorlog het commando overnam en na 40 jaar directie in 1989 de fakkel doorgaf. Zij bleef echter de zaken tot 2009 van kortbij volgen.

In de beginjaren waren het zusters van de congregatie die de lessen verzorgden, daarna namen meer en meer gediplomeerde leerkrachten het heft in handen. De voorbije jaren kwamen er ook grote wijzigingen op bestuurlijk vlak. Zo ressorteert de school nu onder de bevoegdheid van de vzw Ignatius Scholen in Beweging met algemeen directeur Eddy Vandevelde.

Het leerlingenaantal kende de voorbij eeuw een vlakke groei, om vanaf 2008 te exploderen naar een verdubbeling. Zo volgden bijna 500 leerlingen les in deze school. Dit resulteerde dan ook in een acuut plaatsgebrek zowel wat betreft het aantal klassen, sanitaire voorzieningen, kantoren, speellokalen als speelplaatsen. Daarom nam de toenmalige inrichtende macht onder de stuwende kracht van Jos Smets het initiatief om te investeren in de schoolomgeving. Er werd gekozen voor renovatie en uitbreiding van de bestaande gebouwen. In verschillende fasen werden klassen bijgebouwd, werden verwarming en elektriciteit aangepast aan de huidige noden.

De laatste fase, die nu werd ingehuldigd, betreft de renovatie van vleugel 3 en de vernieuwing van het ‘witte gebouw. Daar werden negen klassen ingericht, met de meeste technische snufjes, zoals digitale borden en een goede ventilatie. Voor de mindervaliden staat een lift ter beschikking.

Verder kreeg CVO Semper (centra voor volwassenenonderwijs), een aparte ingang en werd de veranda van het kinderdagverblijf helemaal vernieuwd. Dit jaar nog zal de tuin worden heraangelegd opdat de leerlingen voldoende ruimte buiten krijgen om te spelen. Het werk is nog niet helemaal klaar want de directie onder leiding van Deborah Stoffels en het secretariaat zijn nog steeds gehuisvest in containers. Daarom zijn de plannen in opmaak voor de laatste te vernieuwen gedeelten. Want in deze context staan natuurlijk leerlingen en leerkrachten centraal: hen in optimale omstandigheden de mogelijkheid bieden om les te volgen en te geven.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise