Lokaal bestuur Gooik schenkt scholen ‘vriendenbanken’

Het lokaal bestuur Gooik kocht 8 ‘vriendenbanken’ aan, die aan elke Gooikse scholen worden geschonken.

Deze kleurrijke banken staan symbool voor heel wat belangrijke en actuele waarden.

Christa Dermez, schepen van Jeugd: “We schenken de vriendenbank graag aan de scholen. Want ze brengen de Gooikse leerlingen enkele belangrijke boodschappen.

In deze tijden van oorlog, onverdraagzaamheid, …  zien en horen kinderen immers heel wat negatieve berichten en beelden.

De kleurrijke vriendenbanken moeten tonen dat het ook anders en beter kan: met aandacht en respect voor elkaar, met ruimte om jezelf te zijn, in eerlijkheid, met vrienden, …

We vinden het onze taak als bestuur om kinderen hiervan mee bewust proberen te maken. Ze moeten zich, net als de andere inwoners, goed voelen op school én in onze gemeente.”

De dienst Openbare Werken plaatst de vriendenbanken op de speelplaats van elke school.
Zij kunnen hier dan verder zelf creatief mee aan de slag, bv. tijdens de lessen, tijdens de speeltijd, …

“Sowieso zetten onze Gooikse scholen al hard in op het welzijn van de leerlingen. Tijdens de lessen is er, naast de algemene vlakken, ook aandacht voor het bijbrengen van belangrijke waarden rond uitsluiting, verdraagzaamheid, …  
Dat waardeer ik heel erg. Want alleen zo kunnen we tonen dat iedereen welkom is in onze gemeente en dat we veel belang hechten aan een vredevolle samenleving.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland