Gooik organiseerde eerste ‘Familiegroep Dementie’

De eerste Familiegroep Dementie Gooik bracht geïnteresseerden rond het thema Dementie samen in het woonzorgcentrum Eyckenborch.

Alzheimer Liga Vlaanderen vertelde meer over de verschillende vormen van dementie en deelde tips rond het omgaan met dementie. De aanwezigen konden vragen stellen en hun zorgen delen. De organisatoren, de Gooikse Gezondheidsraad, de Gooikse Seniorenraad en de gemeente zijn blij dat ze opnieuw een stap gezet hebben naar een ‘Dementievriendelijke gemeente’. Er worden de komende maanden nog verschillende acties georganiseerd. Zo kunnen inwoners, aan de hand van een vragenlijst, hun ervaringen, noden en verwachtingen rond dementie meegeven. De volgende Familiegroep Gooik zal doorgaan in september.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland