Burgemeesterswissel in Gooik. Gunther De Wilde wordt de nieuwe burgemeester.

Deze ochtend kreeg onze redactie het volgende persbericht van de burgemeester uit Gooik Gunther De Boeck. In het persbericht laat hij weten niet langer burgemeester te zijn van Gooik. Gunther De Wilde zal De Boeck opvolgen. Het integrale persbericht kan u hieronder lezen.

Persbericht:

“Een aantal onder u kon ik intussen al persoonlijk spreken. Helaas lukt dat op korte termijn niet voor iedereen, daarom graag dit bericht via de gemeentelijke kanalen en media:

Intussen 25 jaar geleden, op mijn 18de, zette Gunther De Boeck zijn eerste stappen in het Gooikse gemeentebestuur. Eerst 6 jaar als OCMW-raadslid en na mijn eerste echte verkiezing in 2006, begon een avontuur van 15 jaar als schepen van onder andere Milieu, Landbouw, Jeugd, Mobiliteit en Openbare werken. Sinds begin vorig jaar was ik, met nog meer bezieling en engagement, heel graag jullie fulltime burgemeester. 

Intussen was het geen geheim dat ik me in mijn sas voel in Gooik, maar ook daarbuiten kijk. Vroeg of laat was het mijn ambitie om ook buiten de gemeentegrenzen in actie komen, met een brede interesse in ruimtelijk beleid. 

Met spijt in het hart, moet ik vandaag meedelen dat ik heel binnenkort een nieuwe uitdaging aanga. Voor minstens een tijdje buiten de politiek. Het komende academiejaar begint een nieuwe loopbaan aan de Universiteit Antwerpen, om er de komende 4 jaren een doctoraat te maken en les te geven in de Stedenbouw en Ruimtelijke planning. De horizon wordt breder dan Gooik alleen, naar verwachting ook een deel tot buiten de landsgrenzen. Een boeiende uitdaging waarvan het aanbod dat momenteel voorligt helaas niet te combineren valt met een bestaan als burgervader. 

Ik mocht de voorbije jaren vaak en intens meeleven met vriendschap en verdriet, liefde en leed, tijdens talrijke festiviteiten, huwelijken, jubilea en uitvaarten.

Ik ben bijzonder fier op wat we samen met jullie hebben kunnen realiseren. Ik ben trots op waar Gooik vandaag voor staat. Onze landbouw en natuur, de Paddenbroek, nieuwe scholen, fietspaden, dorpspleinen, jeugd- en sportinfrastructuur, … en vooral een sterke ondersteuning van goedgezinde en talentvolle inwoners die de Parel van het Pajottenland nog meer laten schitteren dan ooit. 

Met onder andere de nieuwe bib en muziekschool in de STEAM-academie, het jeugdhuis, de school in Oetingen en de kerk in Kester staan nog handenvol prima projecten in de steigers voor de toekomst.

Het is nooit een goed moment om van de voorgrond weg te treden. Ik doe mijn job heel graag en heb dan ook zeer gemengde gevoelens. Toch voel ik overtuigd aan dat vandaag het juiste moment gekomen is voor deze nieuwe fase. 

Ik ben er zeker van dat jullie en mijn opvolgers ons werk en beleid daadkrachtig zullen verderzetten en ik blijf altijd ter beschikking met raad en daad. 

Concreet staan Gunther De Wilde, als huidige eerste schepen en toekomstig burgemeester, en Samuel Billens, als nieuwste schepen, vanaf 15 september klaar om het roer mee over te nemen. 

Daarnaast wordt in het fusieverhaal, samen met de collega’s van Galmaarden en Herne, zonder twijfel nog meer mogelijk dan vandaag, om onze kleine landelijke gemeenten ook klein en landelijk te houden, en tegelijk naar een hoger niveau te tillen, mee met de tijd.

Wie vragen, bedenkingen of bezorgdheden heeft, mag me zeker contacteren.

Intussen blijf ik heel graag uw buur, vriend en trotse inwoner in deze fantastische gemeente. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten op een van de Gooikse activiteiten voor een babbel en een goed glas!

Dank voor jullie begrip, vertrouwen en steun, vandaag en al die voorbije jaren!”

Gunther De Wilde start op 15 september 2023 als kersvers en wellicht de laatste burgemeester in de geschiedenis van de gemeente Gooik. 

De Wilde kent het reilen en zeilen van het gemeentebestuur en zijn diensten door en door aangezien hij sinds 2000 onafgebroken schepen was. 

Als ervaren ondernemer in transities is hij dan ook de geknipte man om Gooik binnen de lopende fusiegesprekken zowel strategisch als financieel de juiste richting uit te loodsen. 

Gunther De Wilde vertelt: 

“Ik kijk er enorm naar uit om met ons team van gemeenteraadsleden en de 135 gemeentelijke samenwerkers een mooi verhaal neer te schrijven. Een luisterend oor en een opendeur voor onze 9428 Gooikenaars zal de basis van het beleid vormen. 

Communicatie en persoonlijk contact als basis voor eenheid, respectvol en fijn samenwonen in onze parel van het Pajottenland. Vanaf mijn indiensttreding zal ik de wekelijkse zitdag van de burgemeester heropnemen zoals voorganger Michel Doomst ook jaren deed. Iedere maandagavond van 18u tot 20 uur zal de koffie klaarstaan op het 1ste verdiep van het gemeentehuis voor iedere burger met een idee, suggestie of probleem. 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland