Zaal Edele-Brabant krijgt stevige opknapbeurt om Strijland opnieuw te laten leven

Bij de aanvang van 2021 zijn er enkele ingrijpende werken gestart aan de zaal Edele-Brabant in Strijland (Gooik). De zaal wordt in een volledig nieuw jasje gestoken om zo een totaalproject te bekomen waar de talrijke verenigingen uit de deelgemeente terecht kunnen. De parochiezaal was al enige tijd aan vernieuwing toe, onder impuls van de stuurgroep werd nu gestart met het opstellen van het toekomstplan voor de komende jaren.

Zaal Edele-Brabant wordt uitgebaat door de parochie, en is doorheen de jaren verder uitgegroeid. Samen met verschillende belanghebbenden werd een stuurgroep opgericht die instaat voor het beheer van de parochiale gebouwen, de kerk en de terreinen er omheen. Onder impuls van die stuurgroep werd gestart met het opstellen van het toekomstplan Strijland 2020-2021. Het heeft een aantal jaar geduurd vooraleer de stuurgroep tot een haalbaar toekomstplan kwam. Na een lange periode van participatie waar alle verenigingen inspraak in kregen, werden alle voorstellen behandeld. 

Diepgaande renovatie

Vanaf 2021 werd er dan eindelijk gestart met de eerste werken aan de zaal. “Ons toekomstplan is een totaalproject”, vertelt Stephane Seghers, voorzitter van de stuurgroep. “Met dit project willen we de zaal diepgaand renoveren en de kerk laten uitgroeien tot culturele ontmoetingsplaats voor Gooik. Zo komt er onder meer een aparte parking die weg van de speelterreinen ligt en worden die terreinen verder uitgebreid met de aanleg van een kinderbos.” De renovatie van de zaal houdt onder meer in dat de muren en daken volledig geïsoleerd worden en de alle ruimtes in de Edele Brabant op eenzelfde vloerniveau worden gebracht. Hierdoor zal het huidige podium volledig verdwijnen. 

Met dit project willen we de zaal diepgaand renoveren en de kerk laten uitgroeien tot culturele ontmoe­tings­plaats voor Gooik. Zo komt er onder meer een aparte parking die weg van de speelterreinen ligt en worden die terreinen verder uitgebreid met de aanleg van een kinderbos

Met de bouw van nieuwe toiletten zorgt men voor een vlotte toegankelijkheid voor alle bezoekers. Ook de huidige keuken wordt in een nieuw jasje gestoken met een afscheiding tussen warme en koude keuken met een aparte ruimte voor de afwas. In de zaal komen speciale wanden zodat ze geschikt zullen zijn voor kleine, middelgrote en grote evenementen. Er wordt ook een aparte ruimte voorzien om te vergaderen. De voorgevel van de zaal krijgt een nieuwe look met nieuwe toegangsdeuren waarbij de ingang toegankelijk wordt gemaakt via een hellend vlak.

Bevolking samenbrengen

Dit gehele project kon opgestart worden dankzij de verschillende subsidies van 160.000 euro via onder andere het Europees landbouwfonds, VLM en de provincie Vlaams-Brabant. Over het totale kostenplaatje van het project zijn nog geen cijfers bekend. “Wij kunnen hierin duidelijk zijn, zonder subsidie was er geen project”, benadrukt Seghers. “Wij zijn dan ook blij dat we vanaf vandaag het project kenbaar kunnen maken aan het grote publiek. Er zal een nog groter draagvlak ontstaan en zo kan ook de zoektocht naar verdere sponsering beginnen, want die zal zeker nog nodig zijn. Vele feestjes geven om geld in te zamelen, het brengt mensen samen, en zo komen we weer bij één van de grootste doelstellingen van dit project: het dorp laten leven.”

De werken aan de zaal zullen nog tot half 2022 doorgaan, maar in de zomer van 2021 zullen bepaalde delen van de Edele-Brabant al gebruikt kunnen worden. Vanaf 2023 is het dan weer de beurt aan de vernieuwing van de kerk in Strijland. “Het is de bedoeling om hier op termijn een gemeenschapscentrum en parochiezaal van te maken”, aldus burgemeester Michel Doomst (CD&V). “Het wordt een ruimte voor een soort ‘backstage’ en toiletten.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland