Restauratie van Sint-Pieterskerk komt weer stap dichterbij

Op de jongste gemeenteraad van 30 mei werd de opdracht voor de restauratie van de Sint-Pieterskerk, de renovatie van een deel van het Baljuwhuis én de heraanleg van het kerkplein geagendeerd. In het najaar van 2023 moet de aannemer voor het project worden aangeduid zodat de werken eind 2023 van start kunnen gaan om ze tegen eind 2025 af te ronden in verschillende fases. De plek in het hart van Galmaarden wordt omgevormd tot een aantrekkelijke ontmoetingsplaats met bibliotheek en wordt zo een bijkomende culturele en toeristische troef. Op die manier verbinden we het gebouw met de culturele activiteit van het Baljuwhuis en de bedrijvigheid in het dorpscentrum. De plaats moet elk van onze inwoners en bezoekers uitnodigen tot ontmoeting, rust én beleving. 

De kerk brandde in 2008 af. Dat zijn 15 lange jaren. De gemeente kreeg het dossier pas in handen in 2017 en heeft sindsdien prioriteit gegeven aan een beeldbepalend project voor het dorpscentrum van Galmaarden. In het najaar van 2021 duidde het college van burgemeester en schepenen na een ontwerpwedstrijd op basis van het unaniem advies van een jury Bressers-B-ILD aan als ontwerper.

De raming van het totale project bedraagt vandaag 9,4 miljoen euro (inclusief BTW). 

Daarmee wordt de oorspronkelijke raming van 6,2 miljoen euro van zo een 2 jaar terug gevoelig verhoogd. “Een belangrijke impact ondervinden we”, zo stelt burgemeester Ludo Petroons. “Net als iedereen in de sterke indexering van alle mogelijke kosten, zowel in lonen als in materiaalprijzen. Deze kostenstijging bedraagt gemiddeld om en bij de 20% wat op dit project al ongeveer 1,3 miljoen euro vertegenwoordigt. Daarnaast hebben we er bewust voor gekozen om het oorspronkelijke project bij te sturen en uit te breiden.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland