Pierre Deneyer neemt ontslag als burgemeester

Pierre Deneyer (74) neemt ontslag als burgemeester van Galmaarden. In 1983 zette hij zijn eerste stappen in de politiek als gemeenteraadslid voor CD&V. Nog datzelfde jaar werd hij voorzitter van het OCMW. In 1989 werd hij schepen om in 2000 burgemeester te worden, als opvolger van Georges Cardoen.

In 2011 verloor hij zijn echtgenote Georgette. Later kreeg en overwon hij zelf medische problemen. Momenteel is er nog een onderzoek lopende nopens de moeilijke relatie met een personeelslid van de gemeente. Twee weken geleden kreeg hij van het partijbestuur te horen dat er voor hem geen plaats meer was op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, ook niet als lijsttrekker.

Pierre Deneyer begrijpt de wil tot verjonging maar betreurt de wijze waarop hij werd opzij gezet. Daarom diende Pierre Deneyer zijn ontslag als burgemeester in bij de minister van Binnenlandse Zaken. “Ik wil mij nog inzetten voor patiënten in de palliatieve zorg en heb reeds de stap gezet om mij als vrijwilliger aan te melden,” voegt Pierre Deneyer er aan toe.