Gemeentelijke Bouwverordening Meergezinswoningen is eindelijk klaar

Er werd al zo vaak over gepraat en naar verwezen: de bouwverordening De Pauw, genoemd naar de voormalige schepen van ruimtelijke ordening Kris De Pauw die in 2009 onverwacht overleed. Het was een bouwverordening om de wildgroei van appartementen enigszins aan banden te leggen en per wooneenheid parkeerplaatsen en fietsenstallingen te voorzien. Tot vandaag werd dat bij het toekennen van de bouwvergunningen (op vergunningsniveau) geregeld maar binnenkort beschikt Merchtem dus over een gemeentelijke bouwverordening.

Het voorontwerp is klaar en werd vandaag in het Staatsblad gepubliceerd. Schepen van ruimtelijke ordening De Valck: “Het voorontwerp dat vandaag klaar is, is in feite een upgrade van de ‘Verordening De Pauw’. Het kwam tot stand na ruime voorbereiding door de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) en het studiebureau Antea. Het werd informeel doorgesproken met alle instanties en zou het moeten halen. Met dit document menen we een verordening te hebben die zeer duidelijk is, waarmee iedereen (bouwheer, architect) aan de slag kan en die zwaar inzet op woonkwaliteit”.

In de verordening worden o.m. minimum oppervlaktes aan woonruimte, een minimum aantal parkeerplaatsen per woonruimte, fietsenstallingen en bergruimte voorzien. Uiteraard moet deze Gemeentelijke Stedebouwkundige Verordening nog besproken en goedgekeurd worden in de gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk al in augustus gebeuren.

Ondertussen kan je het ontwerp van verordening downloaden van de gemeentelijke website. Over het voorontwerp van deze verordening loopt een openbaar onderzoek tot en met vrijdag 20 juli 2018, 12 uur. Het dossier ligt van 21 juni tot en met 20 juli 2018 ter inzage bij de dienst Omgeving (Nieuwstraat 1).

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk